Dziś w miejscowości Soczewka niedaleko Płocka na swoich Zjazdach spotkają się członkowie dwóch elitarnych klubów krótkofalarskich: SPOTC i SPDXC.

 

 

 

SPOTCSP OLD TIMERS CLUBOgólnopolski Klub Seniorów Polskiego Związku Krótkofalowców powstał w Gdańsku w 1976 r.

Członkostwo w Klubie Seniorów PZK jest zaszczytem i uznaniem długoletniej, nienagannej działalności krótkofalarskiej.

SP DX ClubStowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych powstało w 1959 r.

Przynależność do SPDXC jest świadectwem silnego zaangażowania w krótkofalarstwo i posiadania dużych osiągnięć DXowych lub sportowych.

Członkami obu klubów są najwybitniejsi polscy krótkofalowcy, osoby niezwykle zasłużone dla rozwoju ruchu radioamatorskiego.

Zachęcam Klubowiczów SP2PUT do wysłuchania rozmowy z SP5CCCTomaszem Ciepielowskim – wyemitowanej 18 kwietnia 2011 r. w Radiu Dla Ciebie z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca: SP5CCC o krótkofalarstwie

Kolega SP5CCC jest znawcą historii ruchu krótkofalarskiego. Kilka lat był Prezesem SPDXC.

Warto pokreślić, że nasz klubowy kolega – Skarbnik SP2PUT – Andrzej SP2CA jest członkiem obu tych elitarnych klubów krótkofalarskich.

Sławomir SP2JST

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz