Wielce Szanowni Klubowicze, Sympatycy i Pasjonaci polskiej radiotechniki!

Dzięki uprzejmości autora – Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA, zamieszczamy na stronie Akademickiego Klubu Krótkofalowców SP2PUT, publikację „Pionierzy Polskiej Radiotechniki”. To prawdziwa gratka dla pasjonatów radia i bogate źródło trudno dostępnych informacji.

Jest to już trzecie wydanie historii polskich radiotechników. CD-ROM został wydany z okazji 85-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców /PZK/, 90 lat Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej /IARU/ i 20 lat miesięcznika „Świat Radio„.

Pierwsze wydanie ukazało się w 2005 r. na dysku ŚR-04 z okazji 80-lecia radiofonii w Polsce i 75-lecia PZK.

Pierwsze wydanie

Wydanie drugie – obszerne opracowanie dotyczące pionierów polskiej radiotechniki i ich osiągnięć na tle ówczesnego stanu techniki ukazało się w 2010 r., także na dysku w numerze specjalnym ‚Świat Radio plus’ pt. „Echolink i spółka”.

Drugie wydanie

Szanowni Czytelnicy! Pozwólcie, że krótko przybliżę sylwetkę autora.

OE1KDAKrzysztof Dąbrowski zamiłowanie do radiotechniki przejął w genach: jego dziadek przed II wojną światową prowadził małą fabrykę telefonów, a ojciec inżynier i krótkofalowiec /znak wywoławczy SP5BD/, pracował po wojnie, jako dyrektor techniczny w Polskim Radio.

Krzysztof już jako kilkuletni chłopiec pracował pod okiem i znakiem ojca na demobilowym amerykańskim nadajniku na pasma 80, 40 i 20m z mocą 20-50W. Radiostacja wyposażona była w odbiornik BC, a w latach późniejszych – Lambda V.

W roku 1972 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej ze specjalnością radiotechnika i telewizja. W tym też roku uzyskał licencję krótkofalarską i pracował pod znakiem wywoławczym SP5GBK.

W 1974 r. wyjechał z małżonką do Austrii i zamieszkał na stałe w Wiedniu. Pracuje w zawodzie programisty. W 1978 r. uzyskał austriacką licencję krótkofalarską i w eterze aktywny jest pod znakiem OE1KDA.

 

Krzysztof OE1KDA to pasjonat najbardziej nowoczesnych technologii w krótkofalarstwie. W roku 1994 ukazały się jego dwie książki:

  1. K. Dąbrowski, Amatorska komunikacja cyfrowa, PWN, Warszawa 1994, 321 s.
  2. K. Dąbrowski, Nie tylko fonia i CW, Wyd. Bogmar, Olsztyn 1994, 400 s.

Nie tylko fonia i CW

Dipl.-Ing. Krzysztof Dąbrowski jest uznanym popularyzatorem polskiej myśli technicznej, ze szczególnym naciskiem na radiotechnikę. Często wygłasza referaty w Wiedeńskiej Stacji Polskiej Akademii Nauk.

Już od lat młodzieńczych publikował artykuły techniczne w „Radioelektroniku”, „Krótkofalowcu Polskim”, a od 20 lat w „Świecie Radio”, którego jest stałym współpracownikiem. Krzysztof OE1KDA do historii polskiego i światowego krótkofalarstwa wszedł za sprawą Biblioteki Polskiego Krótkofalowca – 31 specjalistycznych tomów poświęconych najnowszej technice w krótkofalarstwie.

Biblioteka Polskiego Krótkofalowca

Środowisko krótkofalarskie bardzo ceni Krzysztofa OE1KDA. PZK już 2006 r. nagrodził go Odznaką Honorową.

Pionierzy Polskiej Radiotechniki

Zalecana forma przypisu wskazującego na źródło, na przykładzie wybitnego Bydgoszczanina, pioniera polskiego krótkofalarstwa i radiotechniki Władysława Arnolda Trembińskiego:

K. Dąbrowski, Władysław Arnold Trembiński, w: Pionierzy Polskiej Radiotechniki, (online), dostęp 27 lutego 2016, dostępny w WWW: radioelektronicy/trembinski_wa.htm.

lub

K. Dąbrowski, Władysław Arnold Trembiński, w: Pionierzy Polskiej Radiotechniki, Biblioteka Krótkofalowca 2015, (CD-ROM), „Świat Radio”, Warszawa 2015.

Jeszcze raz kieruję serdeczne słowa podziękowania w stronę autora Dipl.-Ing. Krzysztofa Dąbrowskiego OE1KDA oraz Redaktora naczelnego miesięcznika „Świat Radio” mgra inż. Andrzeja Janeczka SP5AHT za wyrażenie zgody na zamieszczenie publikacji „Pionierzy Polskiej Radiotechniki” na stronie Akademickiego Klubu Krótkofalowców SP2PUT.

Pasjonatom krótkofalarstwa i historii polskiej radiotechniki życzę fascynującej lektury!

dr hab. Sławomir Tecław, prof. nadzw. KPSW      SP2ST

Pionierzy Polskiej Radiotechniki