Modyfikacja zasilacza Diamond GSV-3000 do bezpiecznej pracy zdalnej. DSC00007

Diamond GSV-3000 modification for safe remote operation. DSC00007

Dostałem ostatnio na warsztat zasilacz transformatorowy Diamond GSV-3000 do przystosowania do pracy zdalnej poprzez zamontowanie mojego standardowego watchdoga z USB. Krótkie przypomnienie jak wygląda cała koncepcja: płytka watchdoga z jednej strony komunikuje się z komputerem przez USB, z drugiej strony steruje elementem wykonawczym. Jeżeli watchdog nie otrzyma w odpowiednim czasie poprawnych instrukcji, to wyłącza zasilacz. Instrukcje są obliczane na komputerze operatora, a nie komputerze spiętym z radiostacją, więc zabezpiecza to przed zablokowaniem PTT spowodowanym np. zawieszeniem komputera radiostacji lub zerwaniem połączenia internetowego.

Modyfikacja składa się z dwóch części:

  • montażu samego watchdoga
  • dołożenia płytki z triakiem i optotriakiem oraz lekką przeróbką okablowania 230VAC w zasilaczu

Płytkę z triakiem (płytka AVT5071/T A) zamontowałem nad wejściem kabla zasilającego 230VAC. Prowadzą z niej grube przewody włączające zasilacz, oraz dwa cienkie przewody włączające optotriak.
DSC00004

Czarne przewody zasilające wlutowałem równolegle z wyłącznikiem na przednim panelu. Oryginalny przełącznik był dwubiegunowy, więc przewody jednego z biegunów połączyłem na stałe (inaczej musiałbym użyć dwóch triaków).

DSC00005

W zasilaczu jest bardzo dużo wolnego miejsca (spokojnie zmieściłby się jakiś komputer jednopłytkowy z Linuxem albo dwa Arduina 😉 ), więc nie było żadnych problemów z montażem płytki watchdoga (wydaje się na zdjęciach, że leży na kablach, ale ma w rzeczywistości dobry odstęp).

DSC00006

Watchdog i optotriak są zasilane z USB. Po odłączeniu kabla USB cała modyfikacja jest „przezroczysta” dla zasilacza. Można go dalej włączać przełącznikiem z przedniego panelu. Można oczywiście uruchomić zasilacz watchdogiem i przełącznikiem, gdyż są zrównoleglone, ale nie ma to żadnego sensu. Żeby szybko wyłączyć zasilacz wystarczy odłączyć kabel USB.

Drobna uwaga do tego konkretnego zasilacza: przy pierwszym podejściu spaliłem dwa pospolite triaki BTA136. Wydawało mi się, że prąd transformatora nie przekroczy 4A wartości ciągłej i 25A krótkotrwałej – optotriak przecież wyzwala triaka w zerze, więc transformator nie wymaga osobnego soft-startu, jednak się myliłem. Przy trzecim-czwartym włączeniu triak upalał się „na krótko” i cały czas przewodził. Wymieniłem triaka na BTA20 (najbardziej wytrzymały, jaki mogłem znaleźć w obudowie TO-220), który działa bezawaryjnie. 🙂

Opis samego watchdoga wraz z nowym serwerem

Artur SP2AGX

DSC00007

A fellow club member asked me to adapt his Diamond GSV-3000 power supply for remote operation. I had a complete solution – a USB watchdog. Short reminder how it works: USB watchdog communicates with the PC, if it is not fed with the correct instructions, it shuts off the power supply. The instructions are prepared on the operator’s remote computer (not on the computer connected to the radio), so if anything goes wrong with the radio’s PC or connectivity the whole system shuts down to a safe state.

This mod is built from two pieces:

  • the watchdog itself
  • a PCB with power switching elements and a little wiring change on the 230VAC side of the power supply

I decided to use a triac for power switching. Triac PCB is mounted above 230V wires. High voltage cables terminals are connected parallel with the switch on the front panel. Two thin wires connect an optotriac with the watchdog.
DSC00004

Front panel switch has two poles so I had to short one pair of wires (otherwise I would have to use two separate triacs).

DSC00005

The chassis has plenty of free space inside (a RaspberryPI or a bunch of Arduinos would fit easily). Watchdog PCB seems to be laying directly on the cables, but in reality there is enough spacing.

DSC00006

The watchdog and optotriac are powered by USB. If the cable is not connected, then the whole mod is invisible, one can simply use the front panel switch as before (without the benefits of the watchdog).

A little tip concerning this particular power supply: I fried two BTA136 triacs. I thought that if they are switched by the optotriac at zero crossing, then nothing can go wrong and the big transformer requires no extra soft-start circuitry. BTA136 worked for about four-five times and then they burned short and conducted permanently. I swapped it for BTA20 (the most resilient triac in TO-220 case I could get) – it worked reliably 🙂

Main post about the watchdog, all the schematics and firmware

Artur SP2AGX

DSC00007

Kategorie: SP2AGX DIY

0 komentarzy

Dodaj komentarz