Dzisiaj został uruchomiony testowo port C przemiennika D-STAR SR2UVF. Na razie działa jeden odbiornik, drugi odbiornik diversity w planach.

Konfiguracja radia do standardowej pracy:

 • Częstotliwość: 145,700
 • Shift: -0,600
 • Krok: 6,25kHz
 • RPT1: SR2UVF_C (podkreślenie to spacja/puste miejsce)
 • RPT1: SR2UVF_G (podkreślenie to spacja/puste miejsce)

Do pracy crossband C-B (wejście 2m, wyjście na obu):
Two meter port of SR2UVF D-STAR repeater has been activated today. It uses SplitRepeater (TX and RX are in separate locations). Right now only one receiver is active, the second receiver for diversity reception is awaiting installation

Standard radio setup:

 • Frequency: 145,700
 • Duplex: -0,600
 • Tuning step: 6,25kHz
 • RPT1: SR2UVF_C (underscore means empty space)
 • RPT1: SR2UVF_G (underscore means empty space)

Crossband setup C-B (input on 2m, output on both ports):

 • Częstotliwość: 145,700
 • Shift: -0,600
 • Krok: 6,25kHz
 • RPT1: SR2UVF_C (podkreślenie to spacja/puste miejsce)
 • RPT1: SR2UVF_B (podkreślenie to spacja/puste miejsce)

Wchodzi się wtedy na porcie 2m, jest się słyszanym na obu portach, ale nie w internecie (podlinkowanych przemiennikach/reflektorach). Przy wyołaniu należy zakomunikować z którego portu się wchodzi np. „wywołanie ogólne na przemienniku tu SP2AGX crossband z 2m”.

Analogicznie crossband B-C (wejście 70cm, wyjście na obu):

 • Częstotliwość 438.9375
 • Shift: -7,600
 • RPT1: SR2UVF_B (podkreślenie to spacja/puste miejsce)
 • RPT1: SR2UVF_C (podkreślenie to spacja/puste miejsce)

Przy wyołaniu należy zakomunikować z którego portu się wchodzi np. „wywołanie ogólne na przemienniku tu SP2AGX crossband z 70cm”.

Dlaczego trzeba komunikować pracę crossband?

Wyobraźmy sobie taką sytuację:
Stacja SQ2HCZ ma ręczne radio D-STAR na 70cm i słucha przemiennika, stacja SP2AGX robi wywołanie crossband z portu C, jest słyszana na obu portach. SQ2HCZ chce odpowiedzieć na wywołanie, ale ma radio ustawione tylko na pracę po porcie 70cm, więc nie jest słyszany na 2m. SP2AGX nie słyszy odpowiedzi SQ2HCZ. SQ2HCZ nie jest w stanie sam stwierdzić, czy odbiera stację pracującą bezpośrednio czy crossband, więc zawsze stacja wywołująca musi zakomunikować, że pracuje crossband.

Przykładowe programowanie komórek (kliknij, żeby powiększyć):

Krótkie objaśnienie: SR2UVFB i SR2UVFC – „zwykłe” komórki przemiennika, SR2UVFBC – crossband z B na C, SR2UVFCB – crossband z C na B, (SR2UVFBS – simulcast z portu B, analogicznie z C). Simulcast jeszcze nie jest uruchomiony. Warto w dodatkowych komórkach ustawić PSkip przy skanowaniu (żeby nie skanować tej samej częstotliwości trzy razy).

Artur SP2AGX

 • Frequency: 145,700
 • Duplex: -0,600
 • Tuning step: 6,25kHz
 • RPT1: SR2UVF_C (underscore means empty space)
 • RPT1: SR2UVF_B (underscore means empty space)

The station transmits on 2m and is repeated on both ports, excluding internet gateway (linked repeaters/reflectors).
The calling station must announce that crossband mode is used eg. „CQ CQ CQ this is SP2AGX crossband from 2m”.

Crossband setup B-C (input on 70cm, output on both):

 • Frequency 438.9375
 • Duplex: -7,600
 • RPT1: SR2UVF_B (underscore means empty space)
 • RPT1: SR2UVF_C (underscore means empty space)

The calling station must announce that crossband mode is used eg. „CQ CQ CQ this is SP2AGX crossband from 70cm”.

Why the calling station must announce working crossband?

Imagine :
SQ2HCZ has a 70cm D-STAR H-T and is listening to the repeater. SP2AGX is calling CQ on 2m crossband. SQ2HCZ hears that call and wants to answer, but his radio is set to 70cm only. After pressing PTT SQ2HCZ’s transmission is only heard on 70cm, so SP2AGX can’t hear the answer. There is no way for SQ2HCZ to determine if he hears a crossband call, so the calling station must always announce that the call is made crossband.

Sample memory programming (click to enlarge):

Short description: SR2UVFB i SR2UVFC – „regular” memories, SR2UVFBC – crossband from B to C, SR2UVFCB – crossband from C to B, (SR2UVFBS – simulcast from port B, the same way from C). Simulcast on SR2UVF is not ready yet. It is worth to set PSkip on the extra memories, so the scanning time is reduced (it is useless to scan the same frequency three times).

Artur SP2AGX

Kategorie: Przemiennik SR2UVF

0 komentarzy

Dodaj komentarz