Krótko podsumowanie prac z ostatnich tygodni przy antenach VHF/UHF

Po demontażu i pomiarach obie obecnie zainstalowane anteny UV-300 są sprawne.

Po zarobieniu wtyczki kabla prowadzącego do TRXa klubowego Icom 7100 odzyskał pełen możliwości.

Poziom sygnału na Wyżynach na antenie X-30 na dachu

UHF  1W: S7 (-100dBM), 10W: S8-S9 (-94DdBm), 35W: S9+ (-90dBm)

VHF 2W: S9 (-79dBm), przy wyższych mocach podobnie -78dBm

Poziom sygnału na Wyżynach na antenie balkonowej typu dipol zasłonięty w kierunku na Fordon

VHF 2W: S7 (-100dBm),10W: S8 (-96dBm), 50W S9 (-90dBm)

Powyższe pomiary w zakresie UHF mogą być punktem odniesienia dla sygnału z przemiennka SR2UHF

Poziom sygnału na Wyżynach na antenie X-30

UHF: Moc około 10W: S7 (-100dBm)

Widać, że moc przemiennika przy bardzo podobnych warunkach:

  • typ anteny i wysokość
  • długość i rodzaj kabla koncentrycznego

jest znacznie niższa i sygnał jest porównywalny dla IC7100 pracującego z mocą  około 1W.

Możliwe przyczyny:

  • uszkodzenie (zawilgocenie) kabla antenowego – opcja wymiana
  • roztrojenie dupleksera – zestrojenie za pomocą VNA
  • awaria końcówki mocy Motoroli – naprawa lub zamiana urządzeń

Niestety, obecna lokalizacja modułu radiowego przemiennika, praktycznie uniemożliwia diagnostykę. Konieczny jest jego demontaż i przeniesienie w pobliże skrzyni ze stacją KF. Będzie to wymagało dodatkowego zabezpieczenia skrzyni od przemiennika.

Przy okazji serdeczne podziękowania dla kolegów: Bartka SP2CSR, Piotra SQ2PDS oraz Tomeka SQ2ICC za pomoc w dniu 13 kwietnia.

Sławek sq2hcz


0 komentarzy

Dodaj komentarz