WPISZ DO SWOJEJ KOMÓRKI NUMER ICE!

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej! Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT! Szanowni Koledzy Krótkofalowcy! Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań związanych z wypadkami. Zasady postępowania zostały opracowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego UM Bydgoszczy.   Służby ratownicze często napotykają na Dowiedz się więcej…

Kolejny rekord we wtorkowych /14.11.2017/ testach łączności

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej! Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT! Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!   W imieniu Radomskiej Grupy Radiowej http://www.hf.radom.pl/?testy-lacznosci-przez-cala-polske,50 i Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej category/aslk/ pragniemy bardzo serdecznie podziękować Wszystkim Uczestnikom za aktywny udział w sprawdzeniu łączności ASŁK i testach łączności przez całą Polskę. Znów Dowiedz się więcej…

Zarządzanie kryzysowe

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!  Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

Szanowni Goście odwiedzający naszą Klubową stronę!

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590, z późn. zm.), zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

  1. Organów zarządzania kryzysowego.
  2. Organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
  3. Centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.

Model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(więcej…)