Stacja terenowa Grzegorza SQ2RBY (Koordynatora ASŁK) rozpoczęła aktywność poprzez ogłoszenie za pomocą wiadomości SMS oraz email o godzinie 09:30 czasu lokalnego do członków Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej stanu podwyższonej gotowości.

Następnie operator Grzegorz udał się na miejsce docelowe, czyli tereny przyległe do Oczyszczalni Ścieków „Fordon” przy ul. Bora-Komorowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam została rozstawiona stacja terenowa UKF i zaczął się nasłuch częstotliwości 145.525MHz.

O godzinie 10:55 czasu lokalnego SQ2RBY próbował przekazać komunikat przeznaczony dla stacji SP2PUT, który odebrała stacja węzłowa SQ2FRB w celu przekazania go do SP2PUT kiedy tylko będzie to możliwe. Komunikat zawierał informacje o wędkarzach próbujących wykuć przerębel w zbiorniku wodnym w odległości około jednego kilometra od lokalizacji stacji terenowej SQ2RBY oraz o tym, że Grzegorz udaje się odwlec wędkarzy od tego pomysłu ze względu na topniejącą pokrywę lodową mogącą załamać się pod nimi.

Uzgodniono pomiędzy SQ2FRB oraz SQ2RBY kontakt radiowy za około 10 minut, po powrocie od wędkarzy do stacji terenowej. Niestety kontakt radiowy ze stacją terenową SQ2RBY został utracony bezpowrotnie – było to zdarzenie przewidziane przez scenariusz. Od tego momentu SQ2RBY zachowywał ciszę radiową, symulując swoje zaginięcie, co spowodowało dalsze zdarzenia częściowo przewidziane w scenariuszu ćwiczeń, a częściowo będące wynikiem improwizacji uczestników.

Ćwiczenia trwały dalej, kolejne stacje terenowe zgłaszały się do stacji sztabowej SP2PUT, przekazywały meldunki o zagrożeniach i zdarzeniach.

W tym czasie grupa terenowa M&M Team podjęła decyzję o sprawdzeniu, co się dzieje ze stacją terenową SQ2RBY i jej operatorem Grzegorzem. Koledzy SQ2DR oraz SP2SJ udali się z miejsca dyslokacji swojej stacji terenowej samochodem w stronę oczyszczalni ścieków w celu odnalezienia SQ2RBY. W drodze symulowali problemy z dojazdem i poprosili stację węzłową SQ2FRB o pomoc w określeniu najkrótszej drogi dojazdu. Andrzej poprowadził ekspedycję ratunkową, która bez większych problemów dotarła do oczyszczalni ścieków i po kilku minutach odnalazła Grzegorza SQ2RBY 😉 całego i zdrowego, który ratując jednego z wędkarzy w przeręblu utopił radiotelefon i dlatego nie było z nim kontaktu – było to oczywiście, przewidziane w scenariuszu zdarzenie potęgujące trudności w pracy sieci łączności kryzysowej.

SQ2RBY

Zespół Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej