Stacja terenowa SQ2RBY w Ćwiczeniach „Przerębel 2018”

Stacja terenowa Grzegorza SQ2RBY (Koordynatora ASŁK) rozpoczęła aktywność poprzez ogłoszenie za pomocą wiadomości SMS oraz email o godzinie 09:30 czasu lokalnego do członków Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej stanu podwyższonej gotowości.

Następnie operator Grzegorz udał się na miejsce docelowe, czyli tereny przyległe do Oczyszczalni Ścieków „Fordon” przy ul. Bora-Komorowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(więcej…)