SSID – secondary station identification w systemie APRS

SSID w znaku wywoławczym stacji

Protokół AX.25 wykorzystywany /właściwie tylko ramki UI-unnumbered information/ w systemie APRS, uwzględnia dodanie po znaku wywoławczym jeszcze i SSID – secondary station identification, pozwalającego na dookreślenie charakteru/rodzaju stacji.

SSID wyrażony jest w postaci liczb od 0 do 15. To ograniczenie /w porównaniu do ilości symboli, których w APRS wykorzystuje się ok. 200/ wynika z dostępności tylko 4 bitów i 16 możliwych kombinacji.

 

 

 

Kodowanie symbolu stacji w postaci SSID obowiązywało od formalnych narodzin APRS podczas konferencji TAPR/ARRL w 1992 roku aż do roku 1998.

Dziś królują ikony i obowiązuje hierarchia kodowania symbolu stacji:
1.    Symbol zawarty w polu informacji (/$ lub \$).
2.    Symbol w adresie przeznaczenia (GPSxyz, GPSCnn, GPSEnn).
3.    SSID.
Na przykład:
SP2JST-9>GPSMV,WIDE:@5309.84N/01754.87E>

Chociaż odwoływanie się do SSID jest przestarzałe, to jednak bardzo duża część krótkofalowców z niego korzysta pomimo wielu kontrowersji i polemik wśród APRS-owych ekspertów. Uwidacznia się dychotomia: jedni uważają, że w erze ikon, SSID nie ma racji bytu i tylko komplikuje korzystanie z systemu, a drudzy sądzą, że SSID pełni bardzo ważną funkcję filtrowania informacji o stacjach i pozwala na ergonomiczne korzystanie z ręcznych stacji APRS. Ponadto za stosowaniem SSID przemawia coraz częściej, potrzeba wyodrębnienia kolejnych stacji pracujących pod tym samym znakiem np. SP2JST, SP2JST-9, SP2JST-13, SP2JST-5, SP2JST-7 itd… /stacja bazowa, samochodowa, pogodowa, komórkowa, przenośna/.

Nad kodowaniem symboli stacji toczy się dyskusja, która obejmuje także obowiązujące tabele: podstawową i alternatywną. W nowych propozycjach ma być aż 36 tabel kodowania symboli stacji …

Modyfikacje dotykają także 15 /0 w znaku wywoławczym nie jest uwidoczniane/ liczb SSID.
Aktualnie obowiązuje /jako rekomendacja/ lista przedstawiona przez twórcę APRS – Boba Bruningę WB4APR 9 lipca 2010 roku:

-0 Your primary station usually fixed and message capable
-1 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-2 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-3 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-4 generic additional station, digi, mobile, wx, etc
-5 Other networks (Dstar, Iphones, Androids, Blackberry’s etc)
-6 Special activity, Satellite ops, camping or 6 meters, etc
-7 walkie talkies, HT’s or other human portable
-8 boats, sailboats, RV’s or second main mobile
-9 Primary Mobile (usually message capable)
-10 internet, Igates, echolink, winlink, AVRS, APRN, etc
-11 balloons, aircraft, spacecraft, etc
-12 APRStt, DTMF, RFID, devices, one-way trackers, etc
-13 Weather stations
-14 Truckers or generally full time drivers
-15 generic additional station, digi, mobile, wx, etc.

 •  0 stacja główna, zwykle stacjonarna i z systemem przekazu wiadomości,
 •  1 dodatkowe stacje, digi, przewoźne, pogodowe itd.,
 •  2 dodatkowe stacje, digi, przewoźne, pogodowe itd.,
 •  3 dodatkowe stacje, digi, przewoźne, pogodowe itd.,
 •  4 dodatkowe stacje, digi, przewoźne, pogodowe itd.,
 •  5 inne stacje nadające w sieciach (Dstar, telefony komórkowe itd.),
 •  6 nietypowe aktywności, praca przez satelitę, kamping, 6m itp.,
 •  7 stacje przenośne,
 •  8 łodzie, jachty, druga stacja mobilna,
 •  9 główna stacja samochodowa – mobilna (zwykle z systemem przekazu wiadomości),
 • 10 praca wyłącznie przez internet. igate, echolink itp,
 • 11 sprzęt latający, balony, samoloty, statki kosmiczne,
 • 12 stacje APRStt, DTMF, RFID, trackery bez możliwości odbioru wiadomości itp.,
 • 13 stacje pogodowe,
 • 14 ciężarówki, transport zawodowy,
 • 15 dodatkowe stacje, digi, przewoźne, pogodowe itd.

Zachęcam do zapoznania się z oryginalnym tekstem Boba Bruningi:
APRS SSID Standard Applications


0 komentarzy

Dodaj komentarz