Po kilku latach pracy i używania analogowego przemiennika FM w paśmie 2m postanowiliśmy zakończyć projekt. Przez ten czas zdobyliśmy bardzo dużo doświadczenia i wiedzy, której nie ma w podręcznikach. Ostatecznie jakość i naturalność audio przy transmisji VoIP okazywała się gorsza od klasycznego liniowego przemiennika FM, co nie zachęcało do pracy przez przemiennik.

Nasz wysiłek jednak nie poszedł na marne. Niedługo, korzystając z istniejącej już infrastruktury, uruchomiony zostanie port C przemiennika D-STAR, który będzie pozbawiony wad analogowego poprzednika. Wykorzystanie dwóch pasm w ramach zintegrowanego systemu umożliwi z jednej strony dalsze łączności mobilowe w paśmie 2m, a z drugiej dobrą penetrację budynków i lokalne łączności w paśmie 70cm.

Artur SP2AGX


0 komentarzy

Dodaj komentarz