Per aspera ad astra. Ta łacińska sentencja – przez trudności do celu, a dosłownie: przez ciernie do gwiazd, trafnie obrazuje starania naszych Klubowych Kolegów: Dariusza SP3CAD i Mateusza SP2EMB w budowaniu systemu odbiorczego map pogodowych APT z satelitów NOAA.

Godna podziwu pasja, wytrwałość i twórczy intelekt zaowocowały dziś sukcesem! System odbiorczy funkcjonuje doskonale!

Od jakiegoś czasu po cichu kibicowaliśmy w Klubie obu kierownikom i wykonawcom projektu: Dariuszowi SP3CAD i Mateuszowi SP2EMB.

Jak wszystkim badaczom i odkrywcom satelitarnego nieba, dane im było poznać radość sukcesu i gorycz nieudanych eksperymentów. Muszę się przyznać, że i mnie – wiecznego optymistę – chwilami dopadały myśli, czy uda się osiągnąć dobrą jakość zdjęć przy tak zminimalizowanym budżecie. Dariusz i Mateusz nie zrażali się odmową współpracy ze strony kolejnych odbiorników i zbyt wąskich filtrów. Prowadziła ich Magia Radia i Magia SatelitarnaAstra. W końcu, używając kosmicznego języka, to radioamatorzy stojący po Jasnej Stronie Mocy i Moc była z nimi podczas wielogodzinnych prób.

Pomoc przy konfiguracji oprogramowania nadeszła także ze strony Ireneusza SQ2RCI i Macieja SQ7OBJ.

Panaceum na wąskie pasmo odbiornika okazał się tuner DVB-T oparty na chipie RTL2832U i tunerze E4000, a także oprogramowanie SDR. Zestaw z anteną QFH pozwolił dziś na odebranie map pogodowych o bardzo dobrej jakości:

NOAA 18 z godziny 13:01 czasu zulu,
NOAA 19 z godziny 12:11 czasu zulu.

Do osiągnięcia został ostatni cel projektu „NOAA-picture-receiving”: ostateczne skonfigurowanie komputera w Klubie SP2PUT, umieszczenie anteny na dachu akademika w nowym miejscu oraz zautomatyzowanie procesu odbioru zdjęć i umieszczania ich na stronie klubowej.

National Oceanic and Atmospheric Administration /NOAA/Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna jest amerykańską agencją rządową zajmującą się prognozą pogody i ostrzeżeniami przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi.

NOAA zarządza amerykańskimi satelitami meteorologicznymi, które krążą po orbitach heliosynchronicznych, prawie biegunowych, na wysokości około 850 km. Zestaw odbiorczy wykonany przez Dariusza i Mateusza wykorzystuje nieszyfrowany system przekazu sygnału na Ziemię –  APT – Automatic Picture Transmission na częstotliwościach radiowych z zakresu 137-138 MHz.

NOAA 15 – nadaje w APT na częstotliwości 137,620 MHz

NOAA 16 – nadaje tylko w HRPT

NOAA 17 – nadaje w APT na częstotliwości 137,500 MHz

NOAA 18 – nadaje w APT na częstotliwości 137,9125 MHz

NOAA 19 – nadaje w APT na częstotliwości 137,100 MHz

Przelot satelity NOAA nad naszym Klubem trwa około 10 minut. W tym czasie można odebrać zdjęcie przedstawiające całą Europę i północną część Afryki.

Do odbioru zdjęć w wysokiej rozdzielczości HRPT wymagany jest specjalistyczny sprzęt z anteną paraboliczną o średnicy 150 cm.

Antena QFH /qadrifilar helix/ ma budowę skręconych dipoli i kulistą charakterystykę promieniowania – nie jest wrażliwa na zmianę polaryzacji odbieranego sygnału

W imieniu wszystkich Klubowiczów SP2PUT serdecznie Dariuszowi SP3CAD i Mateuszowi SP2EMB gratuluję i życzę dalszych sukcesów na niwie satelitarnej!

Gratulacje przekazuję także w imieniu SatClubu.pl – skupiającego miłośników techniki satelitarnej i zapraszam obu krótkofalowców do wstąpienia w jego szeregi.

http://www.satclub.pl/

Sławomir SP2JST