Z wielką przyjemnością informuję, że na posiedzeniu Zarządu Głównego PZK w dniu 17 maja 2014 r. przyjęto uchwałę nadającą Złotą Odznakę Honorową PZK członkom naszego Klubu SP2PUT: Andrzejowi SP2CA i Jerzemu SP2BZR. Z OT04 wyróżniony został także kolega Jan SP2X.

IMG_3226

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka Honorowa Polskiego Związku Krótkofalowców stanowi wyraz uznania Polskiego Związku Krótkofalowców dla osób lub instytucji zasłużonych na polu realizacji zadań statutowych i rozwoju PZK. Nadawana jest przez Zarząd Główny PZK. Posiadaczem odznaki z numerem 001 był prof. Janusz Groszkowski – pierwszy prezes PZK.

Ustanowienie odznaki Honorowej Polskiego Związku Krótkofalowców ma na celu stymulowanie dalszego rozwoju poziomu technicznego i operatorskiego, kultury, działalności sportowej, technicznej i społeczno-organizacyjnej szerokich rzesz krótkofalowców i radioamatorów w służbie dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek Polskiego Związku Krótkofalowców szczególnie zasłużony w długoletniej, aktywnej działalności na rzecz PZK może zostać uhonorowany Złotą Odznaką Honorową PZK. Warunkiem jej nadania jest udokumentowany 30 letni nieprzerwany staż członkowski.

Odznaczeni mają prawo do umieszczenia na korespondencji krótkofalarskiej podobizny Odznaki Honorowej PZK, bądź jej nazwy. Odznaka Honorowa PZK powinna być noszona przez odznaczonych szczególnie w czasie oficjalnego reprezentowania Polskiego Związku Krótkofalowców wobec władz państwowych i innych organizacji zarówno w kraju i za granicą czasie zjazdów i konferencji PZK, w czasie zawodów i spotkań międzynarodowych oraz przy innych uroczystych okazjach.

 

Nasz Klubowy Kolega Andrzej Czapczyk SP2CA jest członkiem PZK od połowy lat siedemdziesiątych. Swoją karierę krótkofalarską zaczął jeszcze w Liceum Ogólnokształcącym w Pucku w roku 1969, gdzie był założycielem Harcerskiej Drużyny Łączności. Licencję SWL o znaku SP2-1242 otrzymał w roku 1970 w klubie SP2KJE w Pucku, gdzie zdobywał Krótkofalarskie „ostrogi” i przeprowadzał pierwsze łączności. „Szlify” telegrafisty zdobył na Harcerskim Obozie Łączności, gdzie w lipcu 1970 roku uzyskał świadectwo uzdolnienia. Licencję o znaku SP2FHS otrzymał już jako podchorąży w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, gdzie był założycielem Klubu Krótkofalowców SP6PHB.   Po ukończeniu szkoły oficerskiej w roku 1975, zostaje skierowany do pracy w Choszcznie, gdzie już jako krótkofalowiec wstępuje do klubu LOK SP3KNX. Tam w roku 1976 uzyskuje licencję o znaku SP3FHS. W Choszcznie przebywał do czerwca 1984 roku. W lipcu 1984 roku zostaje służbowo przeniesiony do Bydgoszczy, gdzie wstępuje do klubu SP2PZE przy Klubie POW i od początku bytności w Bydgoszczy, włącza się w nurt działań Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców. Na Zjeździe Oddziału PZK w roku 1986 zostaje wybrany w skład Zarządu Oddziału, gdzie zostaje mu powierzone przewodnictwo Komisji Sprzętowej oraz Komisji Propagandowej ZO PZK w Bydgoszczy. Szczególne osiągnięcia notuje w pracy Komisji Sprzętowej. Dzięki jego zaangażowaniu i pomysłowości, bydgoskie krótkofalarstwo uzyskuje sprzęt i podzespoły z urządzeń demobilowych, niezbędne w tamtym okresie do budowy urządzeń amatorskich. W 1987 r. jest kwatermistrzem XII Mistrzostw Polski w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej w Samociążku k/Koronowa. Z tego zadania wywiązał się znakomicie, perfekcyjnie przygotował bazę i zakwaterowanie dla ekip i drużyn sportowych, komisji sędziowskiej, technicznej i obsługi mistrzostw; ogółem dla ponad 250 osób. Jako członek Komisji Propagandowej ZO PZK w Bydgoszczy, nawiązuje i utrzymuje ścisłe kontakty z miejscową prasą codzienną Gazetą Pomorską, Expressem i Gazetą Wyborczą oraz Radiem PiK i Telewizją Bydgoską. Procentuje to częstym ukazywaniem się informacji i sprawozdań o krótkofalarstwie w prasie radiu i telewizji. Po przejściu na emeryturę prowadzi Wydział Łączności Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy. Organizuje tam szereg imprez krótkofalarskich, m.in. regionalne i ogólnopolskie zawody w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej, spotkania, sympozja i kursy krótkofalarskie. W tym czasie prowadzi szkolny klub krótkofalarski przy Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy o znaku SP2KKB. W latach 1996-99 będąc członkiem naszego Oddziału PZK, pracuje w okręgu SP3, gdzie jest Prezesem klubu SP3KCL. Od roku 2000-go do marca 2003 redaguje i nadaje komunikaty Zarządu Oddziału PZK w Bydgoszczy. Jest członkiem SPDX Clubu, oraz SP OTC klubu. Był inicjatorem wielu działań organizacyjnych, sportowych i propagandowych w regionie Kujawsko-Pomorskim i nie tylko. W roku 2003 był współorganizatorem i motorem udziału Polskiego Związku Krótkofalowców w XIX Krajowym Sympozjum Telekomunikacyjnym, gdzie PZK było ważnym elementem w walce z systemami PLC w Polsce. Z jego inicjatywy pracowała tam okolicznościowa radiostacja krótkofalowa o znaku HF19KST, oraz mające swoją ekspozycję, stoisko PZK wyjaśniające jak poważne zakłócenia może wprowadzić uruchomienie systemu PLC. Również w następnych latach był współorganizatorem kolejnych sympozjów Telekomunikacyjnych, gdzie PZK zawsze wystawiało swoją ekspozycję. Pod własnymi znakami SP2CA i SP2FHS przeprowadził ponad 75000 QSO. Posiada potwierdzone wg listy SPDXCC 310 krajów. I tak: 160m-22 krajów; 80m-134 kraje; 40m-172 kraje; 30m-117 krajów; 20m-239 krajów; 17m-162 kraje; 15m-200 krajów; 12m-110 krajów; 10m-149 krajów; 6m-25 krajów. Pracował pod różnymi znakami okolicznościowymi, a m.in. 70-latPZK; 3Z2FHS; HF2VD; SN70N; 55LAT ATR/UTP; SN55ATR i inne. Używa sprzętu; TEN-TEC 566(ORIONII): KENWOOD; TS480S; ICOM IC-E2820 oraz anten; DIPOLE, YAGI/2m; X 510. Jest sędzią krajowym ARS. Uczestniczył w kilku zawodach M.P. ARS. Za działalność na rzecz rozwoju Oddziału PZK w Bydgoszczy i w regionie Kujawsko-Pomorskim uhonorowany został wieloma odznaczeniami, medalami, dyplomami, wyróżnieniami oraz nadanym, dnia 2.11.2010 Honorowym Medalem ZO PZK nr 48. Za całokształt działań na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców, w dniu 17 lutego 2001 r. otrzymał Honorową Odznakę PZK nr 554.

 

Kolega Jerzy Rydzkowski SP2BZR został przyjęty do PZK w 1966 r. i jest członkiem nieprzerwanie do dziś. Pierwszą licencję uzyskał 21 grudnia 1966 r., a OH PZK nr 594 uzyskał w 2003 r. W początkowym okresie działał w Harcerskim Klubie Łączności „RAWICZ”, gdzie uzyskał licencję o znaku SP3BZR. Był założycielem HKŁ w Czarnkowie. Po zamieszkaniu w Nowym Dworze Gdańskim, jako instruktor ZHP, był współinicjatorem i założycielem Instruktorskiego Klubu Krótkofalowców „FREGATA” przy Komendzie Chorągwi ZHP w Gdańsku SP2ZHB, gdzie prezesował do roku 1970. Równolegle działa w klubie studenckim w Gdańsku – SP2PZH. Po przeprowadzce do Bydgoszczy, w roku 1978 zostaje wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Bydgoskiego Oddziału PZK, którą pełni do roku 1984. Bardzo aktywnie działa w klubach: SP2KFQ w Chojnicach, SP2ZCI i SP2PBY w Bydgoszczy. Przez okres kilku lat był egzaminatorem z podstaw radiotechniki w Komisjach Egzaminacyjnych PIR w Gdańsku i w Bydgoszczy. Był instruktorem na kursach krótkofalarskich organizowanych przez Bydgoski Oddział PZK. Jest współautorem wydawnictw dla uczestników kursów krótkofalarskich oraz opracowań programów kursów. Od czasu powstania w roku 1992 Bydgosko-Toruńsko-Włocławskiej Grupy PACKET RADIO aktywnie działa w jej szeregach. XII Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy Bydgoskiego Oddziału PZK ponownie wybiera go na funkcję Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, którą pełni przez dwie kadencje. Od maja 2005 roku pełni funkcję operatora radiostacji SP2PUT. Obecnie z wyboru pełni funkcję skarbnika Zarządu Bydgoskiego Oddziału PZK. Kolega Jurek posiada bardzo duży zasób wiedzy technicznej i ogólnej. Jest znakomitym konstruktorem, który opracował w latach 1969-2007 cały szereg nowatorskich konstrukcji krótkofalarskich, m.in. odbiornik CW+SSB i nadajnik CW+AM na bazie radiostacji 10RT; konwerter i transwerter UKF – 28+144 MHz, wielofunkcyjny nadajnik ARDF na INTEL 8051, urządzenie do nauki telegrafii, oprogramowanie do klucza elektronicznego, opracował prototypowy syntezer częstotliwości do radiotelefonu ZEW, prototyp cyfrowej skali do UKF transceivera, opracował i przygotował szereg programów komputerowych: opracował dla firmy UNISAR z Bydgoszczy program sterujący mikroprocesorem INTEL 8080, do urządzenia nauki telegrafii, oprogramowanie do odbiornika kontrolnego ARDF na mikrokontroler INTEL 8051, opracował cały szereg urządzeń do przeprowadzania zawodów ARDF, m.in. oprogramowanie systemu do rozgrywania zawodów ARDF na mikrokontroler INTEL 8051, oprogramowanie wielofunkcyjnego nadajnika ARDF na INTEL 8051, opracowanie programowania systemu zawodów ARDF w oparciu o transpondery PCF 7930 i wiele innych. Działalność sportowa kol. Jurka opiera się na urządzeniach KF FT-450AT, UKF FT-7800 i antenach: przenośny dipol ¾ lambda i 5/8 lambda. Przeprowadził ogółem około 7000 QSO emisjami SSB, FM i cyfrowymi w tym, ponad 1000 – Packet Radio. Czynnie włącza się do prac społecznych na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców, za co m.in. wyróżniony został, Honorowym Medalem ZO PZK Bydgoszcz. Jest bardzo uczynny, sumienny i odpowiedzialny i koleżeński, bezinteresownie służący radą i pomocą kolegom krótkofalowcom.

Podczas regionalnego spotkania krótkofalowców „Kruszwica 2014” w dniu 4 lipca 2014 r. Złote Odznaki Honorowe PZK naszym Klubowiczom uroczyście wręczył Wiceprezes PZK Piotr SP2JMR.

W imieniu Klubowiczów SP2PUT składam naszym wyróżnionym nadawcom serdeczne gratulacje!

Sławomir SP2ST

Kategorie: Spotkania i wyjazdy

0 komentarzy

Dodaj komentarz