W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są

dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1 (wiek – ukończone 15 lat),
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3 (wiek – ukończone 10 lat).

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami)  o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu.

W przypadku odstąpienia do egzaminu w planowanym terminie, na wniosek zainteresowanego opłata podlega zwrotowi  albo zaliczeniu na poczet udziału w egzaminie w późniejszym  terminie. Pisemne zawiadomienie o rezygnacji lub zmianie terminu (miejsca) należy składać w Sekretariacie Komisji w Warszawie przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1. Opłata za egzamin na świadectwo:

klasy A – 50 zł,

klasy C – 25 zł,

2. Opłata za wydanie świadectwa:

klasy  A – 25 zł,

klasy  C – 15 zł,

3. Opłata za wydanie duplikatu świadectwa – 15 zł.

4. Opłata za wymianę świadectwa (np. z B na A lub z D na C) – 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt. 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

NBP O/O Warszawa

49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

 

Obowiązkowo należy podać:

 

tytuł wpłaty: – za egzamin i wydanie świadectwa w służbie amatorskiej – imię i nazwisko (osoby przystępującej do egzaminu).

Kompletne wnioski osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu, powinny zostać złożone w Sekretariacie Komisji w Warszawie. Wniosek należy złożyć co najmniej na 14 dni przed wskazanym na nim terminie egzaminu. (najpewniej pocztą poleconą)


0 komentarzy

Dodaj komentarz