ZeroTier jest oprogramowaniem do tworzenia sieci VPN (Virtual Private Network), które pozwala na połączenie komputerów, urządzeń i aplikacji z różnych lokalizacji, tak jakby znajdowały się one w tej samej sieci LAN (Local Area Network).

Ogromną zaletą jest fakt, że ZeroTier potrafi połączyć dwa komputery w dwóch osobnych sieciach lokalnych, mimo że nie mają zewnętrznych IP. Serwer Zerotier tylko pośredniczy w nawiązaniu połączenia a komunikacja odbywa się juz bezpośrednio między połączonymi komputerami. W darmowej wersji można w jednej sieci połączyć do 25 urządzeń  pracujących na różnych systemach operacyjnych.

Biorą pod uwagę powyższe, jest to znakomity sposób na połączenie się z komputerem, który steruje radiostacją. ZeroTier został wykorzystany w naszym klubie do zdalnego udostępnienia radiostacji klubowej naszym operatorom.

Aby skonfigurować połączenie za pomocą programu ZeroTier, należy wykonać następujące kroki:

  1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ZeroTier na komputerze, który jest podłączony do radiostacji.
  2. Załóż konto na stronie internetowej ZeroTier i utwórz nową sieć.
  3. Na komputerze radiostacji uruchom program ZeroTier i dołącz do utworzonej wcześniej sieci. Komputer zatwierdź na koncie ZeroTier.
  4. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ZeroTier na komputerze, który będzie służył jako urządzenie dostępowe.
  5. Na komputerze dostępowym uruchom program ZeroTier i dołącz do utworzonej wcześniej sieci. Komputer zatwierdź na koncie ZeroTier.
  6. Sprawdź połączenie między komputerem serwerowym a komputerem klienckim, upewniając się, że obie maszyny są w tej samej sieci VPN i dostały IP w tej samej klasie adresowej. Przydzielanymi adresami możesz także zarządzać ręcznie
  7. Na komputerze dostępowym zainstaluj oprogramowanie do zdalnego sterowania radiostacją. Przy konfiguracji wykorzystaj numery IP przydzielone na koncie ZeroTier

W naszym przypadku z powodzeniem daje się sterować wszystkimi parametrami radiostacji, nadawaniem oraz transmitować dźwięk w obu kierunkach z opóźnieniami na poziomie do 20-30ms.

Sławek sq2hcz

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz