Zebranie_14.02.2015_1Dziś w auli  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego odbyło się XXII Zebranie Sprawozdawcze Bydgoskiego Oddziału Terenowego PZK.

Uczestnicy powierzyli funkcję Przewodniczącego Zebrania Koledze Piotrowi SP2LQP.

Gośćmi Honorowymi byli: Wiceprezes ZG PZK Piotr SP2JMR oraz dr inż. Jacek Majewski – reprezentujący UTP i jednocześnie Uczelniany Opiekun naszego Klubu SP2PUT.

Prezes Zarządu OT04 Zbigniew SQ2ETN i Przewodniczący Komisji rewizyjnej Andrzej SP2CA złożyli sprawozdania z działalności. Sprawozdania złożyli także reprezentanci licznych klubów terenowych: SP2KFV, SP2KPD, SP2PAQ, SP2PBY, SP2PIK, SP2PUT, SP2ZAO, SP2ZCI, SP2ZCH.

Rozmach, logistyka, organizacja, osiągnięcia i ilość przedsięwzięć krótkofalarskich realizowanych w naszym regionie napawa wielką radością!

Pracę wielu Kolegów Zarząd OT04 i Prezesi poszczególnych klubów docenili także poprzez wręczenie okolicznościowych dyplomów.

Wśród głównych wątków zebrania należy wymienić: integrację środowiska, popularyzację krótkofalarstwa, wspieranie działalności klubowej, wzrost liczby członków, działalność sportową, obieg informacji oraz sprawy finansowe, w tym wysokość składek od roku 2016.

Warto podkreślić, że Andrzej SP2CA w prezentacji poświęconej 10-leciu Klubu SP2PUT szczegółowo przedstawił osiągnięcia minionej dekady.

Bardzo dziękuję Klubowiczom za przybycie na zebranie.

Sławomir SP2ST


0 komentarzy

Dodaj komentarz