Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzą dzisiaj odbyły się wybory zarządu klubu. Nowy zarząd został wybrany jednogłośnie:

  • prezes – Konrad Pawlikowski SQ2KLY
  • wiceprezes – Artur Langner SP2AGX
  • skarbnik – Andrzej Czapczyk SP2CA

Artur SP2AGX


0 komentarzy

Dodaj komentarz