Zarządzanie kryzysowe

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!  Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

Szanowni Goście odwiedzający naszą Klubową stronę!

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 590, z późn. zm.), zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

System zarządzania kryzysowego w Polsce jest wieloszczeblowy i składa się z następujących komponentów:

  1. Organów zarządzania kryzysowego.
  2. Organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.
  3. Centrów zarządzania kryzysowego, utrzymujących 24-godzinną gotowość do podjęcia działań.

Model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(więcej…)

Jak się zachować w czasie burz i nawałnic

Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej! Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT! Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!   Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań w czasie burz i nawałnic. Zasady postępowania zostały opracowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji /dawniej Ministerstwo Administracji Dowiedz się więcej…