Klubowe karty QSL

Karty QSL to element tradycji związanej z nawiązywaniem łączności radiowych. Zadaniem papierowej  karty jest udokumentowanie przeprowadzonej łączności. Korespondencji wymieniają się kartami na których zawarte są podstawowe informacje na temat przeprowadzonej łączności: znak operatora, znak korespondenta, pasmo radiowe, tryb pracy radiostacji, moc nadajnika, rodzaj anteny, raport nadany, raport odebrany, Tradycyjnie karty Dowiedz się więcej…