SSTV – początki

Slow Scan television (SSTV) – transmisja statycznych obrazów za pomocą radia, może odegrać kluczową rolę w warunkach terenowych w łączności kryzysowej i przyczynić się do sukcesu akcji ratowniczej. Pomysł na SSTV narodził się w roku 1957 u amerykańskiego krótkofalowca Copthornea Macdonalda (ostatni znak VY2CM), studenta Szkoły Inżynieryjnej Uniwersytetu Kentucky, a Dowiedz się więcej…