Inaugurując cykl „Radio Retro – ocalić od zapomnienia” chciałbym szanownym Klubowiczom przedstawić prawdziwą relikwię – Statut Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców zatwierdzony 27 lutego 1934 r. w imieniu Wojewody Poznańskiego przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa T. Bruniewskiego.

Bydgoski Klub Krótkofalowców (B.K.K.) został na mocy decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia 6 grudnia 1933 r. nr BP, V 1a/154 wydanej na podstawie art. 21 Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R.P. nr 94, poz. 808) wpisany do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego pod nr 99.

Warto podkreślić, że terenem działalności było ówczesne województwo pomorskie oraz powiaty województwa poznańskiego: Bydgoszcz, Szubin, Wyrzysk, Inowrocław, a także powiaty województwa warszawskiego: Nieszawa, Rypin, Włocławek, Lipno. Właśnie taki obszar działania został przydzielony przez Zarząd PZK.  BKK był w roku 1934 członkiem zwyczajnym Polskiego Związku Krótkofalowców.

Trzeba zaznaczyć, że prezentowany Statut BKK jest najprawdopodobniej jedynym zachowanym do dziś egzemplarzem – autentycznym białym krukiem. Drukarnia dla Handlu i Przemysłu wydrukowała w zakładzie przy ul. Emila Warmińskiego 14 w Bydgoszczy tylko 50 sztuk dokumentu.

By ocalić od zapomnienia i udostępnić współczesnym krótkofalowcom z naszego regionu spuściznę nestorów Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców, przygotowałem oprócz skanów tekstu także plik do pobrania w formacie PDF.

Dziękuję Janowi SQ2LKI za przekazaną broszurę, a wszystkich krótkofalowców i sympatyków radia bardzo uprzejmie proszę o pomoc w gromadzeniu materiałów dotyczących początków ruchu krótkofalarskiego w naszym regionie.

Dygitalizacja i publikacja przedwojennych dokumentów służyć będzie nie tylko ocaleniu od zapomnienia dokonań bydgoskich pionierów krótkofalarstwa, lecz z całą pewnością sprzyjać będzie budowaniu radiowej tożsamości, rozwojowi świadomości historycznej i kształtowaniu patriotycznych postaw oraz służyć konsolidacji, zwiększeniu społecznej spójności radioamatorów i rozwojowi krótkofalarstwa w naszym regionie.

Sławomir SP2JST

Statut_BKK_1934_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut_BKK_1934_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut_BKK_1934_3

 

 

 

 

 

 

 

Statut_BKK_1934_4

 

 

 

 

 

 

 

Statut_BKK_1934_5

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut_BKK_1934_6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut BKK 1934

 


1 komentarz

Dodaj komentarz