Piękna sobotnia pogoda sprzyjała wyjściu na dach wieżowca-akademika i przeprowadzeniu drobnych napraw klubowego systemu antenowego.

Zespół w składzie: Andrzej SP2CA, Damian SWL, Grzegorz SQ2RBY, Sławomir SP2ST, Sylwia SWL i Wojciech SP2GPS, niejako przy okazji, zamontował na dachu antenę typu Quadrifilar Helix do odbioru sygnałów z satelitów pogodowych.

Antena wykonana przez Wojciecha SP2GPS pracować będzie w klubowej maszynerii automatycznego odbioru, dekodowania, wizualizacji i prezentacji zdjęć przesyłanych przez satelity grup NOAA i Meteor.

Kosmiczne fotografie pogodowe to obok automatycznej stacji SR2WX nadającej komunikaty na częstotliwości 144.950MHz, kolejny element klubowego systemu prognoz i ostrzegania wykorzystywanego w Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej.