REGULAMIN

Ogólnopolskich Ćwiczeń SP EmCom PZK – „Roztopy 2018”

część lokalna dla Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej

Organizatorzy

SP EmCom Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej /Bydgoszcz/

Cele ćwiczeń

  1. Poszerzanie wiedzy, podnoszenie praktycznych umiejętności i kształtowanie proaktywnych postaw w sferze łączności kryzysowej.

  2. Doskonalenie komunikacji za pomocą procedur IARU.

  3. Realizacja planów Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej.

  4. Propagowanie tematyki łączności kryzysowej w środowisku krótkofalowców Bydgoszczy oraz okolic i pobudzanie świadomości potrzeby przygotowań do podejmowania wyzwań w sytuacjach różnorodnych zagrożeń.

Sytuacja operacyjna

Stan pogody oraz prognozy wskazują na ciągły wzrost temperatur, co w obecnej sytuacji po kilkudniowych bardzo obfitych opadach deszczu i śniegu w różnych częściach kraju może przynieść niekontrolowany wzrost poziomów wód w rzekach oraz innych zbiornikach wodnych, czego efektem mogą być lokalne podtopienia, a w szczególnych przypadkach powodzie.

Uczestnicy

Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej, lokalne kluby, krótkofalowcy indywidualni.

Termin

10 marca 2018 roku

Czas

Rozpoczęcie godzina 12:00LT; przewidywane zakończenie 14:30LT.

Pasma

  1. Pasmo 2m 145,500 MHz, zapasowa 145,525 MHz

  2. Pasmo 70cm 433,500 MHz, zapasowa 433,525 MHz tylko do łączności pomiędzy stacją sztabową a stacjami węzłowymi ASŁK

Oprogramowanie do przesyłania formularzy IARU

Narrow Band Emergency Messaging System lub odpowiednik pozwalający na pracę emisją MT63 dla 2m/70cm do przesłania formularzy IARU (Fldigi, AndFlmsg i inne).

Zasady ogólne

Ćwiczenia „Roztopy 2018” część lokalna /ASŁK/:

Lokalne ćwiczenia sieci łączności kryzysowej (2m/70cm). Od godziny 12:00 do 14:00 w pasmach 2m i/lub 70cm Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej przeprowadza ćwiczenia lokalne.

Zalecane jest wykorzystanie systemu APRS (tylko i wyłącznie drogą radiową) do przesyłania pozycji krótkofalowców przebywających w terenie, lub przekazywania informacji, czy komunikatów na poziomie lokalnym.

Podawanie raportów słyszalności RS nie jest wymagane i nie jest zalecane w łączności kryzysowej.

Przykładowe zdarzenia: znaczne podniesienie się poziomu wody w rzece, lokalne podtopienia, przerwanie zapory wodnej, przerwanie wału przeciwpowodziowego, inne zdarzenia mające związek ze stanem pogody przewidzianym scenariuszem.

Sugestie

  1. Sugeruje się w miarę możliwości, pracę w ćwiczeniach przy użyciu alternatywnego źródła zasilania stacji (akumulatora lub generatora) – zachęcamy uczestników do pracy z lokalizacji terenowych, np. z okolic urządzeń hydrotechnicznych jak zapory, śluzy, jazy, punkty wodowskazowe, mosty lub inne newralgiczne miejsca lub obiekty.

  2. Sugeruje się powiadomienie lokalnych służb mundurowych (np. Policja, Straż Miejska) o terminie ćwiczeń w celu uniknięcia niepotrzebnych sytuacji dyskusyjnych, w szczególności dotyczących krótkofalowców, którzy będą przebywać w miejscach infrastruktury krytycznej takich jak śluzy, zapory wodne, wały przeciwpowodziowe itp.

  3. Sugeruje się aby każdy krótkofalowiec pracujący w czasie ćwiczeń „Roztopy 2018” z lokalizacji terenowej, posiadał przy sobie ważne pozwolenie radiowe lub jego kopię.

Grupy terenowe B&B oraz M&M, a także innych krótkofalowców planujących pracę w z terenu prosimy o zaplanowanie, w miarę możliwości oczywiście, 😉 pracy terenowej z obiektów hydrologicznych ze wskazaniem na śluzy, zbiorniki wodne, nabrzeża rzek – przy wodowskazach.

Każdy krótkofalowiec w terenie w tych ćwiczeniach na wagę złota. 🙂

Grzegorz SQ2RBY

Koordynator Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej