Próby NBEMS – Narrow Band Emergency Messaging System były realizowane z wykorzystaniem programu AndFlmsg.

„Sesja NBEMS” – 144,500 MHz  w godz.: 19.30–20.30 – nadawały radiostacje: SP2ST Sławomir, SP2ATJ Tomasz, SQ2FRB Andrzej.

Pozorowano transmisje w warunkach terenowych. Telefony były przełączone w „tryb samolotowy”.

Ponieważ promujemy genialną myśl techniczną naszego rodaka Pawła Jałochy SP9VRC

http://sp2put.pl/komunikaty/pawel-sp9vrc-nie-tylko-mt63-i-olivia/,

akcent w ćwiczeniach położony był na „emergency’ową” emisję MT63.

Warto podkreślić, że w Ameryce w kilkudziesięciu stanach w ćwiczeniach łączności kryzysowej prowadzonych 2-3 razy w każdym tygodniu roku, do przesyłania komunikatów  wykorzystywana jest emisja MT63. Za „wielką wodą” bardzo liczne organizacje łączności kryzysowej skupiają dziesiątki/setki tysięcy krótkofalowców.

W przypadku przesyłania formularzy i tekstu, ze względu na swoją odporność na zakłócenia,  emisja MT63 jest bezkonkurencyjna zarówno na falach ultrakrótkich jak i krótkich.

W warunkach terenowej łączności kryzysowej chyba nie warto przesyłać obrazów w MFSK z uwagi na bardzo długi czas transmisji /kolorowe zdjęcie w wysokiej rozdzielczości/ i wymagający „doszlifowania” /nie zawsze poprawnie był transmitowany nagłówek przełączający w tryb obrazu/ program AndFLmsg. Emisja SSTV w terenie sprawdzi się zapewne lepiej.

Poniżej przykłady:

SP2ST Sławomir

SP2ST-20180227-185314Z-74

SP2ATJ-20180227-185846Z-13

SQ2RBY Grzegorz

SP2ATJ-20180227

SP2ST-20180227

SQ2FRB Andrzej: pierwsza instalacja oprogramowania – Fldigi&Flmsg + interfejs + IC-820H + X300N

SP2ST

SP2ATJ

SP4FDH Michał – WebSDR

SP2ST-20180227

SP2ATJ-20180227