W związku z dużym ruchem na pasmach KF (zawody CQWW) i silną aktywnością wiatru, prośba do wszystkich Sieci, szczególnie Polski południowej o nasłuch na częstotliwości 145,500MHz oraz lokalnych przemiennikach, a także co jakiś czas wywołanie w zakresie możliwości przekazywania informacji lub pomocy ze strony lokalnych stacji sztabowych.

Prośba o lokalne monitorowanie sytuacji i bieżące reagowanie adekwatnie do zaistniałych zdarzeń.

Vy 73, Michał SP9XWM, Koordynator SP EmCom PZK