Z powodu ustabilizowania się pogody odwołuję stan podwyższonej gotowości Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej.

Koordynator ASŁK Grzegorz SQ2RBY


0 komentarzy

Dodaj komentarz