Od kilku miesięcy w Akademickim Klubie Krótkofalowców trwają prace nad zbudowaniem i uruchomieniem w Bydgoszczy nowego przemiennika pracującego w paśmie 2m. Stało się to możliwe za sprawą kilku zapaleńców, którzy od dłuższego czasu dyskutowali nad koncepcją jego budowy. W naszych głowach zrodził się projekt przemiennika w niekonwencjonalnej postaci: jeden nadajnik plus trzy odbiorniki. Całość połączona ze sobą poprzez sieć informatyczną.

Takie rozwiązanie spowodowało, że koszt budowy okazał się stosunkowo wysoki. Ponieważ zaistniała możliwość zakwalifikowania części przedsięwzięcia jako pracy dydaktyczno – naukowej dla studentów Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki UTP, uzyskaliśmy akceptację i szerokie wsparcie Władz uczelni do naszych poczynań.  Otrzymaliśmy fundusze przeznaczone na zakup terminali i podzespołów elektronicznych oraz możliwość wykorzystania do instalacji obiektów i sieci informatycznej Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego bez ponoszenia kosztów eksploatacji.

Położenie i przestrzenne ukształtowanie Bydgoszczy spowodowało, że zdecydowaliśmy się na budowę przemiennika w układzie: jeden nadajnik i trzy odbiorniki połączone ze sobą siecią. Chodziło o to, żeby zapewnić dobry zasięg nadawania i odbioru dla stacji będących w ruchu z pojazdów mechanicznych w promieniu ok. 50 km oraz zapewnić pole stabilnego odbioru na terenie całej Bydgoszczy dla stacji przenośnych. Wykorzystując dostępne obiekty UTP zdecydowaliśmy na umieszczenie nadajnika w wysokim punkcie miasta, na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej, a odbiorników – pierwszego o dużym zasięgu w naszym klubie przy ul. Kaliskiego, drugiego – lokalnego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej oraz trzeciego w zachodniej części miasta. Jego lokalizacja jeszcze nie jest oczywista, ale najkorzystniej byłoby umieścić go na Osowej Górze (szukamy lokalizacji).

Rozwiązanie z wieloma odbiornikami stwarza konieczność prowadzenia ciągłej analizy siły sygnałów odbieranych przez poszczególne odbiorniki oraz „wpuszczenie” w tor transmisyjny aktualnie najmocniejszego sygnału.   Pierwszym problemem do pokonania było opracowanie algorytmu kompresji sygnałów audio na bazie programu operacyjnego LINUX w taki sposób, żeby uzyskać minimalny czas opóźnienia transmisji przy minimalnych zniekształceniach. Autorem tego opracowania jest  Artur SP2AGX. Jego dziełem jest również oprogramowanie terminali do obsługi nadajnika i odbiorników.

Pozyskane z uczelni środki finansowe choć spore, okazały się niewystarczające aby dokonać zakupu czterech radiotelefonów UKF FM, tyluż anten, terminali oraz kabli i pozostałego wyposażenia.

Najdroższych elementów nie musieliśmy kupować, bo z pomocą przyszli nam życzliwi koledzy. Radiotelefony nieodpłatnie pozyskaliśmy od Henryka SQ2AHJ, p. Leszka Łukasiewicza – P.H.U. „Gayus” oraz od Waldemara SP2RXH, który je wszystkie przywrócił do stanu używalności i oprogramował.  Trzy anteny „Big Star” wykonał dla nas Kazimierz SP2SWT,czwartą antenę podarował Grzegorz SQ2WLO.

Ze starych komputerów wykorzystaliśmy zasilacze, które zostały przystosowane do wymagań sprzętowych.

Na miesiąc przed oficjalnym uruchomieniem przemiennika stan prac wygląda następująco:

–         wykonano i  uruchomiono zespół nadajnika w oparciu o radiotelefon YAESU/STABO RTL 2007, do którego dobudowano generator CTCSS wykonany przez kolegów Wojtka i Szymona w oparciu o procesor  jednoukładowy,

–         wykonano zespół odbiornika na bazie radiotelefonu YAESU VX 1000 . Aktualnie trwa dopracowanie współpracy pomiędzy tymi elementami,

–         doprowadzenie łącza optycznego w miejscu instalacji nadajnika.

Przed nami jeszcze dużo pracy, ale nie brak nam zapału i determinacji. Wiemy, że to co sobie zaplanowaliśmy zrobimy w wyznaczonym czasie. Planujemy oficjalne uruchomienie przemiennika w dniu 15 maja br, na obchody pięciolecia działalności AKK. Otrzymaliśmy już pozwolenie radiowe i znak SR2U.

Akademicki Przemiennik Bydgoski pracować będzie na kanałach : odbiorniki na 145,100  MHz a nadajnik na 145,700 MHz z mocą 10W. Do otwarcia konieczne będzie użycie tonu CTCSS = 67 Hz.


0 komentarzy

Dodaj komentarz