Kontynuując tematykę aplikacji AndFlmsg przedstawię pokrótce jej interfejs.

Po uruchomieniu aplikacji wyświetlane jest okno terminala.

Fakt działania aplikacji jest sygnalizowany obecnością żółtej ikonki w obszarze informacyjnym systemu Android.

W górnej części okna aplikacji znajduje się linia pokazująca jeden z trzech statusów programu. Listening – nasłuchiwanie, Transmitting – nadawanie, Modem OFF – wyłączony modem, aplikacja nie pracuje. Statusy te sygnalizowane są także zmianą koloru tekstu informującego o aktualnie wybranym modzie transmisji/odbioru.

Kolor jasnoniebieski oznacza nasłuchiwanie, kolor żółty to nadawanie, kolor biały oznacza, że modem jest wyłączony.

W lewym górnym roku okna widoczny jest zegar wyświetlający aktualny czas w formacie MM:SS. Gdy czas jest wyświetlany na żółto oznacza to, że aplikacja korzysta z czasu wewnętrznego zegara urządzenia; gdy jego kolor jest zielony, czas pobierany jest z odbiornika GPS w urządzeniu.

Klawisz SEND TEXT w prawym dolnym roku ekranu pozwala na wysłanie szybkiej wiadomości tekstowej, po wpisaniu jej bezpośrednio w linijce poprzedzającej ten klawisz.

Kolejne zdjęcie pokazuje ekran modemu programowego aplikacji. Pomiędzy ekranami poruszamy się przesuwając je w lewo lub prawo.

Ta część aplikacji pozwala na monitorowanie danych odbieranych i wysyłanych przez modem oraz pokazuje aktualny stan obciążenia procesora naszego urządzenia za pomocą dynamicznego poziomego wskaźnika słupkowego w górnej części ekranu.

W dolnej części ekranu kolejny poziomy wskaźnik słupkowy pokazuje aktualny poziom blokady szumów oraz poziom sygnału odbieranego.

Poniżej znajdują się klawisze sterujące. Za pomocą klawiszy NEXT MODE oraz PREV MODE możemy zmieniać rodzaj modulacji, z której chcemy korzystać.

Do ustawienia poziomu blokady szumów służą klawisze SQLCH UP oraz SQLCH DOWN.

Klawisz Modem ON/OFF pozwala na wyłączenie modemu programowego w celu oszczędzania energii baterii.

Klawisz TUNE generuje trwający 3 sekundy ton pozwalający na sprawdzanie poziomu SWR, czy też dostrojenie odbiornika/nadajnika.

Klawisz STOP TX wyłącza transmisję – przydatny do przerwania przypadkowej transmisji.

Na tym ekranie mamy do dyspozycji wodospad który możemy włączać lub wyłączać w zależności od potrzeb klawiszem W.FALL ON/OFF.

Zdjęcie poniżej pokazuje ekran listy wiadomości.

W górnej części ekranu domyślnie widzimy listę odebranych wiadomości. Widok możemy zmieniać klawiszami INBOX – odebrane, OUTBOX – wychodzące, COMPOSE – tworzenie wiadomości na podstawie gotowych formatów, TEMPLATE – zapisane szablony wiadomości, DRAFTS – wiadomości robocze, SENT –wysłane, LOGS – wewnętrzne logi aplikacji zawierające informacje o wysyłanych i odbieranych wiadomościach.

W każdym momencie podczas pracy z aplikacją mamy dostęp do menu systemowego aplikacji po kliknięciu trzech poziomych kropek w prawym górnym rogu ekranu aplikacji.

Znajdują się tam klawisze pozwalające na zamknięcie aplikacji EXIT, włączenie lub wyłączenie Bluetooth ON/OFF, możliwość aktualizacji formatów wiadomości Update Forms, informacje o wersji About oraz dostęp do zaawansowanych ustawień aplikacji Preferences.

W menu Preferences w opcji PERSONAL DATA mamy możliwość zdefiniowania naszego znaku, imienia, adresu, miasta, adresu email, czy numeru telefonu.

Aplikacja posiada całkiem spory zestaw gotowych formularzy zwierających różne standardy wiadomości wykorzystywanych w USA. Na szczęście, program pozwala na definiowanie własnych szablonów wiadomości i zapisywanie ich do wykorzystania w przyszłości.


Wysyłanie wiadomości z załącznikiem (zdjęciem) jako przykład użycia aplikacji w warunkach terenowych:

z menu COMPOSE wybieramy pozycję picture.html przytrzymując ją palcem aż na ekranie pojawi się formularz do wypełnienia. Możemy od razu wypełnić pola danymi, które chcemy umieścić i z tej pozycji wysyłać, ja jednak wolę zapisać już teraz wiadomość w katalogu szablonów. Aby to zrobić przesuwamy wiadomość w dół, aż zobaczymy klawisze umożliwiające zapis w katalogu OUTBOX, DRAFTS lub TEMPLATE. W zależności od naszego wyboru klikamy odpowiedni klawisz. W moim przypadku był to klawisz Submit, save as Template. Wracamy do poprzedniego ekranu klawiszem RETURN. Z menu wybieramy TEMPLATES i tam na liście powinna się pojawić wiadomość oznaczona naszym znakiem, datą i godziną.

Przytrzymujemy palcem tę wiadomość tak długo, aż się otworzy i przystępujemy do wypełniania pól: Title (tytuł), To (do kogo), From (od kogo), Subj(temat), Date (data), Time (czas), Comments (komentarze), dodajemy zdjęcie klawiszem Attach Picture, klawiszem Extract from image możemy pobrać aktualną pozycję geograficzną do pól Latitude oraz Longitude.

Po wypełnieniu zapisujemy wiadomość w katalogu OUTBOX. Wychodzimy do poprzedniego ekranu klawiszem RETURN. Klikamy na klawisz OUTBOX, by wejść do katalogu gdzie powinniśmy widzieć naszą wiadomość. Otwieramy wiadomość długim przyciśnięciem.

W tym momencie możemy jeszcze zmienić rodzaj modulacji jakiej użyjemy do wysłania wiadomości i rodzaj modulacji w jakiej zostanie wysłany załącznik. Możemy za pomocą klawisza SHARE udostępnić wiadomość do przeglądania i drukowania lub nawet wysłać ją poprzez Internet (ta opcja jest nam kompletnie nieprzydatna w działaniach terenowych w czasie zdarzeń kryzysowych, gdzie zakładamy brak dostępu do Internetu).

Klawiszem TX OVER RADIO wysyłamy wiadomość bezpośrednio na głośnik naszego smartfona, więc należy wcześniej przyłożyć mikrofon naszej radiostacji i wcisnąć przycisk PTT. Aplikacja zacznie nadawanie.

Wysłałem krótką wiadomość tekstową bezpośrednio z terminala aplikacji. Poniżej zapis dźwiękowy tej wiadomości, a także to co odebrałem na smartfonie.

  

zapis dźwiękowy w formacie WMA

Poniżej krótka wiadomość testowa. Osoby chętne do testowania prosimy o odtworzenie jej na przykład na komputerze i zdekodowanie jej programem AndFlmsg na smartfonie/tablecie oraz przesłanie jej treści, lub zrzutu ekranu z odebraną wiadomością na adres emailowy naszego klubu sp2put@utp.edu.pl

wiadomość do zdekodowania

Grzegorz SQ2RBY