Nadajnik (alpha): ulica Seminaryjna

Odbiornik 1 – globalny (bravo): wieża przeciwpożarowa nadleśnictwa („technicznie” ulica Jasiniecka w Fordonie)

Odbiornik 2 – miejski (charlie): ulica Mazowiecka

Użytkowanie

Żeby wejść na przemiennik należy włączyć w radiu CTCSS 67Hz. Przez najbliższe kilka miesięcy odbiornik charlie będzie pracować bez blokady subtonem. Przemiennik automatycznie wybiera najsilniejszy sygnał z obu odbiorników. Po zakończeniu każdej transmisji od korespondenta pojawia się beep. Jeden beep oznacza że sygnał pochodził z odbiornika globalnego, dwa beepy – miejskiego. Wybór i przełączanie zajmuje ok 200ms więc trzeba odczekać chwilę przed mówieniem żeby początek nie został „urwany”. Przy bardzo krótkim pojawieniu się fali nośnej przemiennik nie nadaje żadnych informacji. Beepy w trakcie transmisji korespondenta oznaczają, że sygnał korespondenta jest na granicy odbioru. Odbiornik globalny ma większy zasięg od nadajnika, więc zawsze tam, gdzie słychać przemiennik, powinno się bez problemu na niego „wchodzić”.

Pytania, raporty, sugestie proszę zgłaszać pod SR2U@sieczkarnia.eu


0 komentarzy

Dodaj komentarz