Krótkie migawki z terenowej aktywności Team’u M&M w ubiegłą niedzielę 3 grudnia 2017 r. w ramach testów SSTV Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej.

 Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ