Podczas sprawdzenia łączności w ramach Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej, które przeprowadziliśmy w niedzielę 17 września o godzinie 16:00 czasu lokalnego, jedna ze stacji uczestniczących w ćwiczeniu, zgłosiła się jako stacja mobilna. Mateusz SP2EMB testował łączność z okolic wiślanych wałów przeciwpowodziowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy łączności kryzysowej był też testowany HackRF One na odbiorze z antenami oryginalną teleskopową szerokopasmową i dualband 70cm/2m Comet SMA-24.

 

 

 

 

 

 

 

„Wisła jest rzeką nieobliczalną, trudną do opanowania. Jest jedyną nieskanalizowaną rzeką w Europie Środkowo-Zachodniej. Wędrujące ławice piachu powodują zmiany głębokości koryta i nurtu. Znaczny wpływ na stany wody Wisły w Bydgoszczy ma zapora we Włocławku. Przy przepływie fali powodziowej zrzut wody zwiększa się nawet dwukrotnie, co powoduje podnoszenie się poziomu wody w Fordonie o do 1 cm na godzinę. Powodzie na Wiśle występują w czasie wiosennych roztopów (zatory lodowe), rzadziej w miesiącach letnich. Przekroczenie stanów alarmowych trwa średnio od 3-10 dni.

Pogotowie powodziowe ogłaszane jest przy przepływie wody w rzece ok. 2380 m3/sek. tzn 4 razy większym od normalnego, natomiast alarm powodziowy przy przepływie 3690 m3/sek – 6 razy większym od normalnego. Rzędna wód Wisły dochodzi wówczas do 31,24 m n.p.m., co odpowiada stanowi 650 cm na wodowskazie w Fordonie.

Wisła w obrębie Bydgoszczy w większości graniczy z nisko położonymi terenami Niziny Łęgnowsko-Otorowskiej oraz Fordońskiej„.

Źródło: Zagrożenia ze strony Wisły dla Bydgoszczy, online, dostęp: 20.9.2017, dostępny w WWW: http://www.wyszogrod.bydgoszcz.pl/?d=zakole9