Kruszwickie spotkanie krótkofalarskie 10 -12 sierpnia 2012 r.

Klub SP2PUT podczas spotkania krótkofalarskiego Kruszwica 2012 reprezentowany był przez Andrzeja SP2CA, Henryka SQ2AHJ i Sławomira SP2JST.

W drodze na spotkanie w Kruszwicy prowadzone był testy /Andrzej zabrał do samochodu IC 2820/ klubowego przemiennika destarowego w paśmie 70 cm. Łączność po stronie bydgoskiej zapewnili Artur SP2AGX, Mateusz SP2EMB i Ireneusz SQ2RCI, którzy w tym czasie zajmowali się pracami montażowymi i konfiguracyjnymi nowego przemiennika DV na pasmo 2 m w uczelnianych obiektach krótkofalarskich przy ul. Seminaryjnej i ul. Mazowieckiej. Dzięki pasji i zaangażowaniu tych kolegów, już wkrótce przemiennik DV pracujący w paśmie 2 m zostanie oddany do dyspozycji wszystkich krótkofalowców naszego regionu.

Rezultaty testów są wyśmienite: zasięg cyfrowego przemiennika SR2UVF-B obejmuje na kierunku południowym cały Inowrocław bez zakłóceń /BER 0%/, a z zakłóceniami i digitalizacją głosu sięga przedmieść Kruszwicy.

Kruszwica 2012 to niewątpliwie największe tegoroczne spotkanie krótkofalowców regionu Kujaw i Pomorza /poza zjazdem OT 04 PZK w dniu 17 marca 🙂 /. Zorganizowane zostało na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia /N 52° 40′ 11″, E 18° 19′ 30″/ w bliskim sąsiedztwie 32-metrowej Mysiej Wieży już po raz trzeci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główni organizatorzy: Zbyszek SQ2ETN i jego XYL-ka Ania oraz Darek SP2UKD i jego XYL-ka – Teresa zasługują na słowa największego uznania i serdeczne podziękowania!

Zdaniem wszystkich uczestników impreza została przygotowana perfekcyjnie i przebiegła we wspaniałej, radosnej i twórczej atmosferze.  Organizacja i logistyka – na najwyższym profesjonalnym poziomie!

Należy podkreślić, że Kruszwica 2012 miała charakter rodzinny i towarzyski – organizatorzy nie przewidzieli żadnych opłat – to niezwykle miły społeczny gest w dzisiejszych czasach komercji.

Organizacja. Warto zwrócić uwagę nie tylko na wymiar czasownikowy /w sensie czynności zarządczych – organizowanie/ tego pojęcia. Światowe organizacje krótkofalarskie, PZK, OT 04, współpraca krótkofalarskich klubów, promocja radioamatorstwa wśród młodzieży, strategia i taktyka rozwoju krótkofalarstwa w kraju i naszym województwie – to tylko niektóre z wielu bardzo poważnych tematów, o których twórczo, otwarcie i swobodnie dyskutowano nad brzegiem jeziora Gopło.

Dla przedstawiciela nauk społecznych organizacja /wymiar rzeczownikowy/ to przede wszystkim współpracująca /w wariancie idealnym na zasadach synergii/ i posiadająca świadomość misji i zasad celowa grupa społeczna.

W środowisku inowrocławskich krótkofalowców dostrzegłem próbę uformowania organizacji organicznej – typu określanego często, jako ludzie bez organizacji, leżącego po przeciwnej stronie w dychotomicznym  podziale  – organizacji mechanicznej – typu – organizacja bez ludzi. To ważne, że inowrocławscy krótkofalowcy są promotorami ludzkiego pierwiastka w dzisiejszym zdehumanizowanym świecie, w którym człowiek jest prawie całkowicie poddany wpływom jakiejś organizacji od narodzin aż do śmierci.

Inne pozytywne, z wyborem pierwiastka ludzkiego, rozwiązanie dychotomii: wspólnota – zrzeszenie mogliśmy obserwować przed tygodniem na krótkofalarskim spotkaniu nad jeziorem Dzilno, zorganizowanym przez radioamatorów ze środowiska włocławskiego:

index.php/1281,krotkofalarskie-spotkanie-przy-ognisku-nad-jeziorem-dzilno-4-sierpnia-2012-r .

Podczas Kruszwicy 2012 dało się wyczuć zapał i energię inowrocławskich krótkofalowców nakierowaną na integrację środowiska. Formowanie zalążków organizacji, być może w postaci krótkofalarskiego klubu w Inowrocławiu /chociaż Zbyszek SQ2ETN i Darek SP2UKD, z wrodzonej skromności, nie chcieli się do tego przyznać 🙂 / jest rzucającym się w oczy społecznym faktem. Z całą pewnością będzie to organizacja o bardzo spłaszczonej strukturze – model sieciowy, w którym każdy może być kierownikiem oddzielnego projektu /według takiej reguły działa Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT/.

Trzecie spotkanie w Kruszwicy i codzienne zebrania radiowe o godz. 9.00  na QRG 145. 550 MHz są namacalnym dowodem instytucjonalizacji i dbałości o tradycję ruchu krótkofalarskiego w środowisku inowrocławskim. Brakuje tylko przysłowiowej kropki nad i – obowiązkowego elementu każdego procesu instytucjonalizacyjnego – formalizacji.

Formalizacja często jawi się jak proces obiektywny /niezależny od woli jego uczestników/ i staje się znakiem współczesności, gdyż wszelkie działania społeczne realizowane w porozumieniu z innymi organizacjami: administracją rządową, samorządową, gospodarczą itp. napotykają na przeróżne formalno-prawno-techniczne przeszkody wynikające z rozdrobnienia i nieuregulowania statusu organizacyjnego.

Byłoby wspaniale gdyby formalizacja inowrocławskiego ruchu krótkofalarskiego odbywała się pod auspicjami Polskiego Związku Krótkofalowców.

Inowrocławianie mają ogromny potencjał organizacyjny, czego byliśmy świadkami podczas wycieczki statkiem po 25-kilometrowym jeziorze Gopło,  pokazach łączności w ramach programu dyplomowego  „Zamki w Polsce”, programu dyplomowego  „Polskie gminy Award”,  programu dyplomowego  „SP-Powiat Award”,  programu dyplomowego  Polskiego Klubu Flora Fauna, spotkania przy grillu, startów balonów-lampionów.

 

 

 

 

 

 

 

Procesy konsolidacyjne zauważalne były podczas wielogodzinnych wspólnych dyskusji i spotkań bilateralnych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy klubami: SP2PUT, SP2PAQ, SP2ZCI, SP2ZAO, SP2KFL chyba ucieszy wszystkich krótkofalowców naszego województwa.

Nadgoplańska atmosfera sprzyjała wymianie myśli i doświadczeń. Wyjazd do Bydgoszczy przesuwaliśmy kilkukrotnie…

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy Zbyszkowi SQ2ETN i Darkowi SP2UKD oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia Kruszwicy 2012!

Sławomir SP2JST

Film ze spotkania przygotowany przez Grzegorza SP2OFF:

[nggallery id=23]