Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!

Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

 

Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań w czasie powodzi.

Zasady postępowania zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji /dawniej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO:

 • Słuchaj komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu i telewizji.
 • Jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny.
 • Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustal sposoby kontaktowania się, drogi ewakuacji.
 • Naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody.
 • Przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku.
 • Przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości, kosztowności, pieniądze, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe.
 • Zgromadź w domu niezbędną ilość żywności o długotrwałej ważności do spożycia, wodę i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne.
 • Dbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany.
 • Pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca.
 • Zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem.
 • Rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Jest ona zawsze dużo trudniejsza niż ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający będący w dyspozycji straży pożarnej czy wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt.
 • Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku.
 • Paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce.
 • Zabezpiecz substancje niebezpieczne takie jak pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne.
 • Zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem.
 • Jeśli masz sprzęt pływający – utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie itp.) i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia.
 • Przygotuj się do ewakuacji.

Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko; oprócz bezpośredniego zagrożenia utonięciem, musisz liczyć się z narażeniem na choroby zakaźne, brakiem prądu, wody i kanalizacji; pamiętaj, że w razie konieczności możesz nie otrzymać pomocy medycznej na czas.

 

W TRAKCIE POWODZI:

 • Wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo.
 • W razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112.
 • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny.
 • Jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana.
 • Włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji i sposobach postępowania.
 • Przygotuj się do ewentualnej ewakuacji pamiętając o tym, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu (do 20 kg na osobę).
 • Miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne, używane przez domowników leki, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone w górnych partiach domu lub mieszkania).
 • Nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona.

 

EWAKUACJA:

 • W przypadku nakazu opuszczenia domu wydanego przez miejscowe władze (starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta) lub służby, zrób to natychmiast.
 • Stosuj się do poleceń wydawanych przez prowadzących ewakuację.
 • Przed opuszczeniem domu, dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrań karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów.
 • Pamiętaj, aby zabrać ze sobą przygotowane wcześniej rzeczy (niezbędne leki używane przez domowników, ważne dokumenty, kosztowności, pieniądze, telefon komórkowy itp.), przy czym bagaż nie może przekraczać w sumie 50 kg (do 20 kg na osobę).
 • Zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym – w ten sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina.

 

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-poradni/13990,Jak-sie-zachowac-w-czasie-powodzi.html

Do pobrania: jak_sie_zachowac_w_czasie_powodzi_-_poradnik