Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT Akademii Techniczno–Rolniczej w Bydgoszczy powstał z inicjatywy studentów i pracowników uczelni. Wniosek 12 osobowej grupy założycielskiej o powołanie klubu został złożony 19 maja 2005 roku. Z dniem 25 czerwca 2005 roku, Decyzją nr 5/2004/2005 Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich ATR w Bydgoszczy klub został wpisany do Rejestru Organizacji Studenckich pod pozycją nr 8. Opiekunem został kol. Andrzej Czapczyk SP2CA, a prezesem kol. Michał Bieliński SQ2WKI.

  15 czerwca 2005 roku AKK otrzymuje pozwolenie radiowe kat. I o mocy 500W i znak wywoławczy SP2PUT, który to nawiązuje do planowanego przekształcenia ATR w Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy. Funkcję kierownika radiostacji przyjął dawny pracownik uczelni kol. Janusz Polański SP2CNW, operatorami odpowiedzialnymi zostali kol. Jerzy Rydzkowski SP2BZR – również były pracownik uczelni oraz Andrzej Czapczyk SP2CA – pracownik WTiE.

Tego samego dnia Zarząd Oddziału PZK w Bydgoszczy rejestruje nowy klub pod pozycją 08/PZK-04/2005.

Działalność w roku 2008

   W styczniu do klubu wstępuje Jurek Stubiński SP2NJN, a Artur Langner otrzymuje znak nasłuchowy SP2-0588BY. W lutym wstępuje kol. Agnieszka Garwolińska. Pod koniec marca mają miejsce egzaminy na świadectwo operatorskie, w których uczestniczą Agnieszka i Artur. Oboje około dwa miesiące później otrzymują pozwolenia radiowe – Agnieszka – SP2AGA, natomiast Artur – SP2AGX. W kwietniu i w maju  do klubu wstępują: Szymon Stępniewski – student I roku WTiE oraz Robert Nowicki, który mieszka aż pod Świeciem.

   Za namową Łukasza SQ2HNA i głównie z Jego udziałem zbudowaliśmy maszt, na którym z początkiem czerwca zostały zainstalowane dwie obracane anteny UKF – na 2m i 70 cm. Od tej pory uczestniczymy w zawodach na UKF.

   W lipcu na dachu Restauracji Akademickiej zawisła kolejna antena – inverted V, na pasmo 80 m – z uwagi na duży poziom zakłóceń generowanych przez mieszkańców akademika oraz na kierunkową charakterystykę delty.

W minionym roku akademickim nasza stacja, pracując początkowo pod stałym znakiem SP2PUT, a od 1.12.07 pod znakiem kontestowym  SN2U brała udział sześciokrotnie w  zawodach międzynarodowych, zajmując 4 oraz 5 miejsce, a także 52  razy  w zawodach krajowych osiągając następujące rezultaty:

–         ilość pierwszych miejsc: 12

–         ilość drugich miejsc:       7

–         ilość trzecich miejsc:      6

–         w pozostałych, rozliczonych  dotąd zawodach zawsze plasowaliśmy się w pierwszej ósemce.

Do dnia 30.09.08. nie wszyscy organizatorzy rozliczyli zawody w których uczestniczyliśmy co oznacza, że możemy liczyć na dalsze wysokie miejsca.

Jesteśmy postrzegani jako jeden z najsprawniejszych zespołów uczestniczących w polskich zawodach w kraju oraz najbardziej aktywnym klubem w województwie kujawsko – pomorskim.

Kolekcję naszych osiągnięć wzbogaciły dwa puchary, nagroda rzeczowa i 13 dyplomów, wśród których najważniejszym jest  dyplom „SPPA”, za potwierdzone  łączności z 200 powiatami w Polsce.

Działalność sportowa jest przede wszystkim zasługą kolegów: Marka Garwolińskiego i Łukasza Majeranowskiego.

W listopadzie do klubu wstępują kol. Józef Czelej SP2CWO oraz  Jakub Nawrocki – student UTP.

W grudniu odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyła większość członków klubu.

Na koniec roku stan osobowy klubu liczył dwunastu nadawców, trzech nasłuchowców oraz jednego członka bez licencji.

Działalność w roku 2007
Pod koniec stycznia AKK był organizatorem i gospodarzem Walnego Zebrania Oddziału Terenowego PZK w Bydgoszczy. Z rąk Prezesa ZO PZK w Bydgoszczy otrzymaliśmy dyplom za udział w akcji „Bydgoszcz 660”.
W lutym br. uczestniczyliśmy w uczelnianej akcji pn. „Drzwi Otwarte”.W sierpniu do klubu wstępują:-          kol. Paweł Laskowski SP2-0455 – pracownik UTP, który podjął się zadania ruchomienia i administrowania serwera klubowego. W sierpniu został uruchomiony serwer klubowy pod adresem http://sp2put.utp.edu.pl  który pracuje w oparciu o niezależny komputer. To zadanie zrealizowali Paweł SP2-0455  i  Andrzej SP2CA.–     kol. Marek Garwoliński SQ2GXO – absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki  UTP, który przyjął na siebie obowiązki „contest managera”. Od tego czasu stacja klubowa systematycznie słyszana jest w większości zawodów krajowych i zagranicznych. W tej dziedzinie najwięcej udzielają się Marek SQ2GXO i Łukasz SQ2HNA.  Ten rok zamykamy udziałem w 23 zawodach krótkofalarskich, głównie  krajowych. Za I miejsce w Zawodach Wakacyjnych otrzymaliśmy nasze pierwsze trofeum (patrz zdjęcia). Ponadto na naszym koncie zarejestrowaliśmy jak dotąd zwycięstwo w SP CW Contest i w zawodach Narodowe Święto Niepodległości oraz kilka drugich i trzecich miejsc w innych zawodach.

W połowie października uruchomiliśmy wzmacniacz mocy. W zadaniu uczestniczyli SQ2GXO i SP2CA.

W październiku w szeregi członków klubu wstępują:

Artur Garwoliński (były nadawca)

Przemysław Klejbach  – SP2SWE.

Kierownik radiostacji Janusz SP2CNW podarował klubowi dwie kierunkowe anteny typu Yagi na 2m i 70 cm. Po małym remoncie wykonanym na przełomie listopada i grudnia przez SP2CA i SQ2HNA ten ostatni zdołał tymczasowo umieścić jedną z nich na dachu. W grudniu rozpoczęliśmy pracę w paśmie 144 MHz.
Po kradzieży klubowego masztu znajdującego się na dachu budynku akademika podczas prac ocieplających ściany, Henryk SQ2AHJ – właściciel firmy w branży metalurgicznej, zobowiązał się do nieodpłatnego wykonania nowego masztu. Łukasz SQ2HNA odbudował zniszczony rotor antenowy.
Z uwagi na prace związane z ociepleniem budynku zmuszeni zostaliśmy do przełożenia kabli antenowych poprzez wewnętrzny kanał. Zainstalowane zostały koryta kablowe wewnątrz pomieszczenia klubu. Prace te wykonali SP2CA, SQ2GXO i SQ2HNA.
Przemek SP2SWE podarował tzw. kadłubek P II / 500 MHz, natomiast Artur Garwoliński wyposażył go w twardy dysk 20 GB i napęd CD oraz uruchomił ten komputer.
Z przyznanych przez Uczelnię funduszy zakupiono interfejs. Po wykonaniu we własnym zakresie niezbędnego okablowania uruchomiono radiostację emisjami cyfrowymi RTTY (FSK), PSK 31 z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Zadanie to realizowali SP2CA i SQ2HNA.
Od sierpnia jesteśmy w posiadaniu manipulatora MFJ 564 i stację SP2PUT/SN2U słychać również na CW!
Zdobyliśmy, a w grudniu otrzymaliśmy dyplom SPPA – 100/mix.
Z początkiem grudnia w nasze szeregi wstąpili:

Ola Czerwińska – SQ2GP, która zobowiązała się do administrowania serwera klubowego. Pomaga jej w tym Marek SQ2GXO.

Czesław Mrall – SP2UKB,

Artur Langner – jeszcze bez licencji.

Na koniec roku stan osobowy klubu liczy trzynastu nadawców, jednego licencjonowanego nasłuchowca oraz dwóch członków.

Działalność w roku 2006
   W lutym z funkcji Prezesa Klubu rezygnuje kol. Michał SQ2WKI. Funkcję tę powierzyliśmy kol. Łukaszowi Majeranowskiemu SQ2HNA. Nowym skarbnikiem został kol. Andrzej Czapczyk SP2CA.W marcu wzięliśmy udział w akcji „Drzwi Otwarte ATR” dla absolwentów szkół średnich.
Od początku roku AKK i jego członkowie aktywnie włączyli się do udziału w akcji dyplomowej „Bydgoszcz 660” organizowanej przez Prezydenta Miasta i ZO PZK w Bydgoszczy. W tym czasie stacja klubowa przez okres 2 miesięcy używała znaku okolicznościowego HF660BY.
W związku z obchodami jubileuszu 55 lecia ATR w Bydgoszczy oraz podniesieniem w listopadzie uczelni do rangi uniwersytetu od 1 do 31 grudnia stacja klubowa pracowała pod znakiem okolicznościowym HF55ATR, Jerzy SP2WIO pracował jako SP55ATR, a Andrzej SP2CA używał znaku SN55ATR. Łącznie nawiązano prawie 1500 QSO.Po zmianie nazwy uczelni oficjalna nazwa klubu brzmi:

Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT
Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Działalność w roku 2005
Pierwszą aktywnością nowego klubu jest praca pod znakiem okolicznościowym HF21KST w związku z odbywającym się we wrześniu w Uczelni XXI Krajowym Sympozjum Telekomunikacji.

0 komentarzy

Dodaj komentarz