W dniu 8IMG_3914 maja 2015 r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 przeprowadzono sesję egzaminacyjną na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Czteroosobowej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył Dyrektor Delegatury UKE w Bydgoszczy – Pan Mirosław Kawecki, któremu dziękuję w imieniu organizatorów i uczestników egzaminu!

Do egzaminu przystąpiło 17 kandydatów – wszyscy zdali!!

Witamy w gronie licencjonowanych operatorów!

 

 

Inspektorowi Łączności Komendy Chorągwi ZHP, hm. Witoldowi – SP2JBJ – należą się szczególne podziękowania za doskonałą organizację egzaminu, promocję krótkofalarstwa i propagowanie działalności Polskiego Związku Krótkofalowców!

Egzamin na świadectwo operatora dzięki niepowtarzalnej atmosferze i emocjom, zawsze nabiera charakteru wydarzenia i święta w krótkofalarskim świecie. Dziś uwidoczniło się to w większej ilości krótkofalowców – osób wspierających, niż samych przystępujących do egzaminu. Spotkanie było okazją do wymiany krótkofalarskich doświadczeń i omówienia szczegółów letnich amatorskich przedsięwzięć.

Przebywanie wśród ludzi połączonych wspólną pasją należy do najprzyjemniejszych momentów w życiu!

Pragnę także osobno podziękować Wiktorowi SP2RXV i Mikołajowi SQ2FRQ/SP2ZCI za niezwykłą solidność i niezawodność w sytuacjach newralgicznych i trudnych.

Serdecznie  wszystkim nowym Operatorom w imieniu Klubowiczów SP2PUT gratuluję i życzę wielu DX-ów oraz pielęgnowania krótkofalarskiej pasji !

Sławomir SP2ST