Obiekt ENIGMAW systemie APRS wprowadzony został nowy obiekt taktyczny ENIGMA z symbolem diamentu.

APRS pełni niezwykle ważną rolę w sytuacjach nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa, akcjach ratowniczych i wyjątkowych sytuacjach społecznych.

 

 

Rada Miasta Bydgoszczy w swojej Uchwale Nr LXII/1291/14 ustanowiła rok 2015 Rokiem Mariana Rejewskiego.

W Uzasadnieniu do Uchwały wskazano, że:

„W 2015 roku przypada 110. rocznica urodzin rodowitego bydgoszczanina, wybitnego matematyka i kryptologa – Mariana Rejewskiego, który wraz ze swoimi współpracownikami Henrykiem Zygalskim oraz Jerzym Różyckim złamał kod Enigmy – najważniejszej maszyny szyfrującej używanej przez Niemcy, między innymi w czasie II wojny światowej.

Złamanie szyfru Enigmy przez urodzonego w Bydgoszczy matematyka uznawane jest za wydarzenie przełomowe, które miało kluczowe znaczenie dla wyniku wojny, a zastosowanie w tamtym czasie metod matematycznych w kryptologii uchodzi za rewolucyjne.

Marian Rejewski za swoje dokonania został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia oraz Srebrnym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju.

Pośmiertnie w roku 2002 w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej Marian Rejewski odznaczony został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 2012 amerykański wywiad uhonorował naukowca Medalem Knowlton’a, a w roku 2014 międzynarodowe stowarzyszenie zawodowe The Institute of Electrical and Electronics Engineers wyróżniło Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego oraz Jerzego Różyckiego najwyższym laurem – „Kamieniem milowym”.

Również w Bydgoszczy – rodzinnym mieście Rejewskiego pielęgnowana jest pamięć o jego życiu i dokonaniach.

Imieniem Mariana Rejewskiego nazwano Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, ulicę oraz Aulę Wydziału Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; na rodzinnym domu naukowca przy ul. Wileńskiej 6 oraz ścianie Muzeum Wojsk Lądowych wmurowano tablice pamiątkowe. W 100. rocznicę urodzin Mariana Rejewskiego odsłonięto rzeźbę przedstawiającą kryptologa siedzącego na ławce.

Ustanowienie w Bydgoszczy roku 2015 – Rokiem Mariana Rejewskiego będzie nie tylko okazją do promowania dokonań wybitnego naukowca, ale przede wszystkim będzie oddaniem hołdu tej nieprzeciętnej postaci za jej zasługi i wkład w rozwiązanie jednej z największych zagadek II wojny światowej.

W 110. rocznicę urodzin Mariana Rejewskiego oraz 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej Rada Miasta Bydgoszczy pragnie uczcić pamięć tego znakomitego matematyka, jednego z najwybitniejszych obywateli Naszego Miasta.”

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, której Patronem jest Marian Rejewski pełni funkcję koordynatora i ośrodka informacyjnego obchodów Roku Rejewskiego oraz prowadzi tematyczny portal internetowy: http://marianrejewski.pl/

Obiekt APRS ENIGMA

ENIGMA_SatZnak źródłowy: SP2ST-1

Komentarz: http://marianrejewski.pl ROK REJEWSKIEGO

Lokalizacja: 53°07.50′ N 18°01.54′ E

Lokator: JO93AD

Uhonorujmy genialnego kryptologa!

Sławomir SP2ST