Dzięki uprzejmości Waldemara SP2ONG i regularnemu udostępnianiu infrastruktury Echolink na czas wtorkowych Sprawdzeń łączności ASŁK i Testów łączności przez całą Polskę, idea służenia społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych promowana jest w coraz szerszych kręgach krótkofalowców.

Eksperymentalny węzeł Echolink SQ2YC-L na co dzień pracuje w trybie cross band na 144.975 MHz, 432.875 MHz i 70.260 MHz.

http://sq2yc.qrz.pl/

W ostatni wtorek Robertowi SP2ROB udało się udokumentować łączność echolinkową.