Od dziś 17 listopada do 17 grudnia 2017 roku można prowadzić łączności i nasłuchy zaliczane do zdobycia Dyplomu Jubileuszowego 60 lat Bydgoskiego Oddziału PZK.

REGULAMIN

Wstęp

 1. Organizatorem jubileuszowych obchodów jest ,,Komitet Organizacyjny” składający się z przedstawicieli Oddziałów Terenowych PZK: OT-04, OT-26.
 2. Celem obchodów jest przybliżenie uczestnikom historii krótkofalarstwa na Ziemi Kujaw i Pomorza.
 3. Dyplom wydawany jest za przeprowadzone łączności (nasłuchy) ze stacjami z Oddziałów OT04 i OT 26 (byłe województwo bydgoskie).
 4. Do dyplomu zaliczane są łączności (nasłuchy) przeprowadzone w dniach od 17.11.2017 do 17.12 2017 na dowolnym paśmie i dowolną emisją.
 5. Regulamin DYPLOMU zostanie zamieszczony na stronie OT 04 – ot04.pl i OT 26 – http://www.otpzk26.org

Warunki uzyskania: nagród, pucharów, dyplomów

 1. Do dyplomu zaliczana jest tylko jedna łączność z daną stacją (nasłuch obydwu stacji) dającą punkty do DYPLOMU bez względu na pasmo i emisję. Obowiązkowo należy przeprowadzić łączność, z co najmniej jedną stacją klubową lub okolicznościową. Niezaliczane są łączności przez przemienniki, cros-band, echolink i modulacją mieszaną.
 1. Dla uhonorowania uczestników obchodów organizator ustala wyróżnienia w formie nagród rzeczowych, pucharów i dyplomów.
 • Nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za zdobycie największej ilości punktów  dla uczestnika spoza Rejonu kujawsko-pomorskiego.
 • Nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar za przeprowadzenie największej ilości QSO dla stacji indywidualnej pracującej z województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Nagroda rzeczowa, dyplom oraz puchar dla najlepszego nasłuchowca bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Dyplomy za zdobycie minimum wyznaczonych punktów dla wszystkich uczestników.

W przypadku równej ilości punktów, zwycięzcą zostaje stacja, która najszybciej przeprowadzi łączności ze stacjami okolicznościowymi organizatora.

Punktacja dyplomowa

 1. Stacje klubowe organizatorów: SP2PBY, SP2PUT, SP2PBM, SP2PMK, SP2KPD, SP2KJH, SP2TMT, SP2ZAO, SP2ZCI, SP2PAQ, SP2PIK – 10 pkt.
 2. Stacje indywidualne Oddziału OT 04 oraz stacje: SP2FMN, SP2HGV, SP2EPV, SP2AQB, SP2MKZ – 5 pkt.
 3. Stacje okolicznościowe indywidualne i klubowe – 15 pkt.
 4. Niezbędna ilość punktów do zdobycia dyplomu:
  Stacje z: SP – 60 pkt, EU – 30 pkt, DX – 20 pkt.

Pozostałe informacje

 1. Dyplom wydawany w wersji elektronicznej przesyłany jest na adres e-mail nadawcy i jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenie na dyplom drogą elektroniczną prosimy wysyłać do końca grudnia 2017 roku na adres 60@ot04.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: znak, data i czas QSO, dane osobowo-adresowe nadawcy, adres e-mail oraz oświadczenie następującej treści; ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów akcji Dyplomowej z okazji 60 lat Oddziału Bydgoskiego PZK”, podpis (imię, nazwisko, znak) składającego oświadczenie.
 3. Rozliczenie obchodów oraz zakończenie wydawania dyplomów nastąpi do 28.02.2018 r.
 4. W kwestiach spornych interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komitetu Organizacyjnego, a jego decyzje są ostateczne.

 


1 komentarz

Dodaj komentarz