Reverse Beacon Network – do tej sieci nasłuchujących odbiorników trafiają poprawnie zdekodowane sygnały telegrafii i emisji cyfrowych. Sieć rejestruje wywołania wraz z poziomem sygnału odbieranej stacji.

DX Cluster z Reverse Beacon Network /Skimmer/ SR2PUT jest częścią sieci HamNET w Bydgoszczy i jest dostępny bezpośrednio z poziomu przeglądarki jako strona WWW pod adresami:

oraz telnetem (np. do konfiguracji dla wszystkich programów logujących):

  • AmprNET: ⇒ sp2put.ampr.org (port: 7300)     
  • Internet: ⇒ klub.sp2put.pl (port: 7300)

Ostatnie ogłoszenia z DX Cluster dostępne są pod adresem: Announces.

Zapoznaj się z zasadami udostępniania usług na stronie sieci HamNET.

Dostępne komendy dla RBN (dotyczy dostępu poprzez telnet):

  • unset/skimmer – wyłącza spoty z RBN
  • set/skimmer – włącza spoty z RBN

Pełna dokumentacja dostępna jest pod adresem: http://klub.sp2put.pl/dxc/

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz