Pełną parą trwają pracę przy uruchomieniu dodatkowych odbiorników dla przemiennika D-STAR.

Przemiennik zostanie wyposażony w dodatkowe odbiorniki w paśmie 2m zlokalizowane w centrum Bydgoszczy oraz na północ od Fordonu. W tym celu zostanie wykorzystany sprzęt antenowy i komputerowy oraz w lokalizacjach po SR2U.

Poniżej symulacja możliwości pracy z terenu Bydgoszczy przez przemiennik z radiostacji ręcznej:              via 70cm                                  via 70cm i 2m

   

Jak widać dzięki dodatkowym odbiornikom ułatwione będzie wejście z centrum miasta oraz z regionu na południe, zachód i północ od centrum.

Teoretycznie przy takiej konfiguracji możliwa będzie praca z urządzenia ręcznego z wewnątrz samochodu bez potrzeby korzystania z anteny zewnętrznej na terenie całej Bydgoszczy.

W planach jest także uruchomienie nadajnika zapasowego w paśmie 2m dla tego przemiennika.


0 komentarzy

Dodaj komentarz