W dniu 10 grudnia 2017 roku odbyły się zaplanowane ćwiczenia Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał:

Cele ćwiczeń:

– ustalenie liczebności realnie aktywnych członków sieci jako jej istotnych uczestników,

– podnoszenie praktycznej umiejętności pracy radiowej w sytuacjach kryzysowych,

– ocena czasu reakcji,

– promowanie tego typu działań w środowisku krótkofalowców.

Ćwiczenia są formą aktywności, która pozwala sprawdzić szybkość reagowania na ogłoszenie stanu alarmowego.

Na potrzeby ćwiczeń założono, że z powodu silnego wiatru uległ uszkodzeniu słup napowietrznej linii wysokiego napięcia w rejonie parku przemysłowego przy Zachemie.

Drugim zdarzeniem miał być wypadek na moście przez Wisłę w Fordonie, którego efektem będzie zablokowanie drogi krajowej DK80.

Stacje biorące udział w ćwiczeniach miały zapewnić przekazywanie komunikatów bezpośrednio z miejsc zdarzeń do stacji sztabowej, która będzie miała kontakt ze służbami ratunkowymi oraz BCZK. Minimum jedna ze stacji terenowych musi przekazać wiadomość ze zdjęciem do stacji sztabowej ASŁK – za pomocą SSTV. Stacje terenowe powinny nadawać sygnały APRS pozwalające określać ich położenie na mapie. Przewidywany był dynamiczny rozwój sytuacji.

 

Rozpoczęcie ćwiczeń zostało poprzedzone wiadomościami email oraz SMS do członków ASŁK. O godzinie 10:57 czasu lokalnego na częstotliwości 145.525MHz stacja sztabowa ASŁKSP2PUT, na której pracował Zastępca koordynatora ASŁK Andrzej SP2CA, ogłosiła rozpoczęcie ćwiczeń.

W pierwszej kolejności stacja sztabowa nasłuchiwała zgłoszeń od stacji przenośnych, w kolejnych minutach od stacji stałych pracujących na zasilaniu alternatywnym. Do radiostacji sztabowej SP2PUT zgłosiło się łącznie 18 stacji, w tym 8 przenośnych.

W kolejności zgłoszeń odnotowano następujące stacje:

SQ2RBY/P Grzegorz

SP2ST/P Sławomir

SP2SJ/P Marcin

SQ2DR/P Marcin

SP2JP/P Edward

SQ2FRB Andrzej

SP2GPS Wojciech

SP2DTW Zdzisław

SP2DGG Józef

SP2RXV Wiktor

SP2ATJ Tomasz

SQ2BNT Adam

SP2OFS Jakub

SP2BPS Andrzej

SQ2RCE/P Krzysztof

SP2MKR Jan

SP2JTC/P  Łukasz

SQ2BNW/P Zbigniew

Sławomir SP2ST zorganizował ad hoc retransmisję i obserwację całych ćwiczeń w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, gdzie kilkudziesięciu studentów specjalności Bezpieczeństwo publiczne na kierunku Administracja podczas zajęć z modułu Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych mogło na ogromnym ekranie i doskonale nagłośnionej sali wykładowej na żywo uczestniczyć w ćwiczeniach łączności kryzysowej. Grupa kilkunastu administratywistów przygotowuje swoje prace magisterskie z problematyki zarządzania kryzysowego pod kierunkiem Pana Profesora. Dzięki doraźnie zainicjowanej dodatkowej łączności radiowej ze stacją sztabową SP2PUT, studenci zyskali możliwość bezpośredniej komunikacji z koordynatorem dzisiejszych ćwiczeń Andrzejem SP2CA, który z wielkim zacięciem dydaktycznym (praca w UTP) przybliżył im stronę logistyczną i techniczną łączności kryzysowej. Według słów Sławka SP2ST, krótkofalowcy w Bydgoszczy zyskali kilkudziesięciu nowych sprzymierzeńców i ambasadorów radioamatorstwa, którzy obserwując realne działania ASŁK, przekonali się, że sytuacjach zagrożenia, alternatywna i niezależna krótkofalarska sieć łączności kryzysowej może być newralgicznym elementem całej akcji ratunkowej. Szczególną furorę wśród studentów zrobiły systemy: APRS i SSTV, zapewniające efektywną komunikację oraz przekaz danych tekstowych i graficznych w sytuacji awarii sieci energetycznej, telefonicznej i Internetu.

Podczas ćwiczeń zostały odnotowane dwa poważne zdarzenia wymagające interwencji służb profesjonalnych takich jak Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Policja.

Pierwsze zdarzenie miało miejsce na moście przez rzekę Wisłę w Fordonie, gdzie doszło do wypadku samochodu ciężarowego, który przewracając się zatarasował ruch na obu pasach jezdni. Wyciek paliwa ze zbiorników tego samochodu powodował ryzyko wybuchu pożaru, co mogło bardzo źle wpłynąć na rozwój sytuacji. Informacje przekazane o tym zdarzeniu przez stację terenową SQ2RBY do stacji sztabowej ASŁK SP2PUT, która powiadomiła odpowiednie służby, pomogły szybko zareagować zarówno Straży Pożarnej jak i Pogotowiu Ratunkowemu.

Drugie zdarzenie, które miało miejsce na terenie parku przemysłowego przy dawnym Zachemie miało zupełnie inny charakter, jednak powodowało ryzyko porażenia prądem dla osób znajdujących się w pobliżu. Koledzy z Teamu M&M: Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ powiadomili stację sztabową ASŁK SP2PUT o przewróconym słupie linii wysokiego napięcia, zerwanej linii oraz iskrzeniu na styku przewodów z gruntem. Stacja sztabowa zaalarmowała Pogotowie Energetyczne oraz inne służby, które przybyły na miejsce w celu usunięcia samego zagrożenia jak i skutków tego zdarzenia.

W kolejnych minutach ćwiczeń stacja sztabowa sprawdzała łączność z krótkofalowcami, którzy zgłosili się do ćwiczeń w celu określenia ilości gotowych do działań osób (niektórzy mogli utracić źródła zasilania swoich stacji).

Zdjęcia z terenu zdarzeń kryzysowych nadane przez stacje terenowe, a odebrane przez pozostałe stacje uczestniczące w ćwiczeniach:

Andrzej SQ2FRB

Wszystkie odebrane na zasilaniu akumulatorowym + baterie słoneczne.

FT-817ND + Yagi 4el kierunek Bydgoszcz 250stopni + interfejs + Tablet z Robot36

Grzegorz SQ2BBY

Zbigniew SQ2BNW

Edward SP2JP

Jakub SP2OFS

Team M&M Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ

 

Po odebraniu raportów od obecnych na częstotliwości stacji, koordynator Andrzej SP2CA pracujący na stacji sztabowej SP2PUT o godzinie 12:00 rozpoczął krótkie podsumowanie ćwiczeń, a o godzinie 12:10 ogłosił zakończenie ćwiczeń „Wiatrołom 2017„.

Stacja sztabowa dzisiejszych ćwiczeń SP2PUT i koordynator Andrzej SP2CA

 

Teraz przed naszą siecią okres analizy przebiegu ćwiczeń, wyłapywanie potknięć, szukanie lepszych rozwiązań, doskonalenie procedur oraz planowanie kolejnych zajęć praktycznych. 🙂

Grzegorz SQ2RBY Koordynator ASŁK