Na niedzielę 28 stycznia zaplanowane są kolejne ćwiczenia Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej.

W ramach tej aktywności mamy zamiar podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach:

– sprawdzić liczebność realnie aktywnych członków sieci jako jej newralgicznych zasobów kadrowych w czasie okresu zimowego przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

– podnosić praktyczną umiejętność pracy radiowej w sytuacjach kryzysowych,

– ocenić czas reakcji,

– propagować tego typu działania w środowisku krótkofalowców.

Kolejne ćwiczenia będą zadaniem, które pozwoli nam sprawdzić szybkość reagowania na ogłoszenie stanu alarmowego oraz sprawność przekazywania komunikatów od stacji terenowych.

Oprócz komunikatów fonicznych będą także wykorzystywane komunikaty wysyłane z pomocą modulacji cyfrowych SSTV, MT63.

W szczególności zależy nam na wykorzystywaniu formularzy programu AndFlmsg zgodnych ze standardami IARU do wysyłania meldunków ze stacji terenowych.

Szczegółowe informacje zostaną przesłane członkom ASŁK drogą mailową.

Grzegorz SQ2RBY