W dniu 28 stycznia 2018 roku odbyły się zaplanowane kolejne już ćwiczenia Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej.

Cele ćwiczeń:

– ustalenie liczebności realnie aktywnych członków sieci jako jej najistotniejszych zasobów kadrowych w czasie okresu zimowego przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych,

– podnoszenie praktycznej umiejętności pracy radiowej w sytuacjach kryzysowych,

– ocena czasu reakcji,

– promowanie tego typu działań w środowisku krótkofalowców.

Ćwiczenia są formą aktywności, która pozwala sprawdzić szybkość reagowania na ogłoszenie stanu alarmowego.

 

Na potrzeby ćwiczeń założono, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych wystąpią zdarzenia w różnych częściach miasta.

Stacje biorące udział w ćwiczeniach miały zapewnić przekazywanie komunikatów bezpośrednio z miejsc zdarzeń do stacji sztabowej, która będzie miała kontakt ze służbami ratunkowymi oraz BCZK. Minimum jedna ze stacji terenowych musiała przekazać wiadomość ze zdjęciem do stacji sztabowej ASŁK – za pomocą SSTV. Stacje terenowe powinny nadawać sygnały APRS pozwalające określać ich położenie na mapie. Przewidywany był dynamiczny rozwój sytuacji i tak też się stało za sprawą improwizacji osób biorących udział w ćwiczeniach.

Rozpoczęcie ćwiczeń zostało poprzedzone wiadomościami email oraz SMS do członków ASŁK. O godzinie 10:29 czasu lokalnego na częstotliwości 145.525MHz stacja sztabowa ASŁKSP2PUT, na której pracowali koledzy  Edward SP2JP oraz Zdzisław SP2DTW, ogłosiła rozpoczęcie ćwiczeń.

W pierwszej kolejności stacja sztabowa nasłuchiwała zgłoszeń od stacji przenośnych, w kolejnych minutach od stacji stałych pracujących na zasilaniu alternatywnym. Do radiostacji sztabowej SP2PUT zgłosiło się łącznie 14 stacji, w tym 7 przenośnych.

W kolejności zgłoszeń odnotowano następujące stacje:

SP2DGG Józef
SQ2FRB   Andrzej
SQ2RBY/P  Grzegorz
SP2CA   Andrzej
SP2SJ/M  Marcin
SP2ROB/P  Robert
SQ2DR/P  Marcin
SQ2LKI   Jan
SQ2XD/P  Sylwia
SP2ST/P   Sławomir
SQ2BNT/P  Adam
SQ2PVB/P  Benedykt 
SQ2DEF   Damian
SP6HEQ   Wiesław

Kolejne już ćwiczenia pokazały, że praca terenowa ze sprzętu małej mocy także pozwala na skuteczne prowadzenie łączności mimo drobnych trudności. Doskonalenie pracy terenowej w utrudnionych warunkach jest właściwym kierunkiem rozwoju sieci łączności kryzysowej.

Serdecznie dziękuję Wszystkim uczestnikom ćwiczeń za udział i ofiarność. 🙂

Grzegorz SQ2RBY Koordynator ASŁK

Materiały dokumentujące przebieg ćwiczeń już wkrótce… 🙂