Dziś z pod patronatem Klubu SP2PUT nadaje Centralna radiostacja Księstwa bydgosko-wyszogrodzkiego! 🙂 

mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich krótkofalowców do łączności w paśmie 80 metrów.

Księstwo bydgosko-wyszogrodzkie – najbardziej na północ wysunięta dzielnica Kujaw, istniejąca w latach 1314-1323.

Księstwo obejmowało terytoria dwóch kasztelanii kujawskich: bydgoskiej i wyszogrodzkiej, w przybliżeniu obszar dzisiejszego powiatu bydgoskiego. Więcej informacji: Księstwo bydgosko-wyszogrodzkie

 

mapy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_bydgosko-wyszogrodzkie; http://www.wyszogrod.bydgoszcz.pl/gfx/historia/b_mapa5.jpg