Dzięki wytrwałości Grzegorza SP2GG, nasz region od września jest w zasięgu ogólnopolskiej sieci FM-LINK.

Przemiennik SR2FM w Jabłonowie jest spięty przez internet z innymi przemiennikami w Polsce. Dzięki temu użytkownicy analogowych urządzeń FM mają prosty dostęp do łączności na dużym terenie kraju.

Więcej na temat FM-LINK


0 komentarzy

Dodaj komentarz