Szanowni Członkowie Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej!

Szanowni Klubowicze i Sympatycy SP2PUT!

Szanowni Koledzy Krótkofalowcy!

 

Prosimy Was o przyłączenie się do akcji promowania właściwych postaw w sferze bezpieczeństwa i propagowania bezpiecznych zachowań związanych z podróżą pociągiem.

Zasady postępowania zostały opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak unikać zagrożeń w podróży?

 • Zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok, np.: na dworcach kolejowych, na przystankach i w środkach komunikacji publicznej itp.
 • Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu.
 • W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki – zwłaszcza torebek i neseserów.
 • Zwracaj baczną uwagą na podręczny bagaż podróżny w szczególności podczas podróży nocą.
 • Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie.
 • W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy.
 • Jeżeli masz przy sobie większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. Zmniejsza to ryzyko ewentualnej utraty całej kwoty.
 • Podróżując kolej ą unikaj pustych przedziałów. Staraj się nie spać w trakcie podróży.
 • Unikaj nocnych podróży zwłaszcza w pustych wagonach i przedziałach.
 • Cenne przedmioty, pieniądze, czeki podróżne, dokumenty w czasie podróży staraj się mieć przy sobie.
 • Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z otoczeniem — przestępcy mogą to wykorzystać.
 • Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób, nie zawieraj przygodnych znajomości w podróży.
 • Zachowaj szczególną ostrożność w stosunku do szczególnie atrakcyjnych propozycji współpracy, korzystnych ofert handlowych, kupna atrakcyjnych towarów po niskich cenach itp.
 • Należy pamiętać, że papierosy można palić tylko w miejscach do tego wyznaczonych; zwracać uwagę na dokładne gaszenie niedopałków.
 • Poinformuj obsługę pociągu o zaobserwowanych podejrzanie zachowujących się osobach.
 • Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt w najbliższej jednostki Policji.

 
W razie wypadku:

 • w razie wystąpienia pożaru – poinformuj o zdarzeniu pracowników kolei i służby ratownicze (o wypadku kolejowym należy poinformować bezzwłocznie, za pomocą wszelkich dostępnych środków),
 • udziel pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • w razie wystąpienia takiej konieczności zatrzymaj pociąg hamulcem bezpieczeństwa,
 • jak najszybciej ewakuuj się z miejsca zagrożenia — jeśli to możliwe wyjdź z pociągu lub przejść do przodu (rozwój pożaru następuje od miejsca jego wystąpienia do końca pociągu),
 • przy wysiadaniu z pociągu uważaj na sąsiednie tory,
 • o ile to możliwe wysiadaj na tę stronę pociągu, gdzie nie ma torów,
 • w razie potrzeby i możliwości skorzystaj z gaśnicy będącej na wyposażeniu wagonu.

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/poradnik-bezpieczna-po