SSTV-mania nie cichnie, wręcz nabiera rozpędu… 🙂 🙂

W dzisiejszych próbach terenowych SSTV zorganizowanych ad hoc /jak to w łączności kryzysowej bywa…/ przez Akademicką Sieć Łączności Kryzysowej brały udział wszystkie stacje kluczowe:

  • SP2PUT – stacja sztabowa
  • SQ2RBY – Grzegorz – Koordynator ASŁK
  • SP2CA – Andrzej – Zastępca koordynatora ASŁK – stacja węzłowa ASŁK
  • SP2JP – Edward – stacja węzłowa ASŁK
  • SP2ST – Sławomir – stacja węzłowa ASŁK
  • SP2WH – Henryk – stacja węzłowa ASŁK
  • SQ2FRB – Andrzej – stacja węzłowa ASŁK
  • Grupa Przyjaciół Adama

oraz „niezliczona” 🙂 rzesza Krótkofalowców i SWL z Bydgoszczy i okolic. 🙂

Częstotliwość wywoławcza: 145,525MHz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W rolę Specjalnej Grupy Terenowej wcielił się Team M&M: Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ.   :-):-)

Dzielni koledzy już od godzin porannych w temperaturze  0°C przeczesywali las w okolicach Glinek /lokator JO93AB/. Próby SSTV z Teamem M&M na częstotliwości 144,500MHz trwały od 11.30 do godz. 14.00.

 

W godz.: 14.00–15.00 do akcji włączyły się jeszcze dwie ekipy terenowe: „B&B”: Robert SP2ROB i Benedykt SQ2PVB 🙂 oraz  specjednostka „SuperEd”: Edward SP2JP. 🙂

Około godz. 16.00 zrealizowano dodatkowe udane sprawdzenie łączności z jeszcze jednym terenowym wysłannikiem Grupy Przyjaciół Adama: Zbyszkiem SQ2BNW.

Team M&M pracował także QRP w zakresie KF – przeprowadzono udane łączności w paśmie 80m.

Dzisiejsze terenowe próby SSTV należy uznać za bardzo udane. Nie zastosowano klasycznego kryzysowego systemu powiadamiania; prawie do ostatniej chwili ćwiczenia nie były upubliczniane, a Szefostwo ASŁK i wszystkie Radiostacje węzłowe zgłosiły się do pracy w eterze. Żadna stacja nie stosowała interfejsu pomiędzy telefonem/pctem a radiem.

Dziękujemy Wszystkim za aktywność, życzymy sukcesów w łączności i zapraszamy do współpracy.

Zespół Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej

Poniżej przykłady zdekodowanych obrazków:

Andrzej SP2CA

Edward SP2JP

Tomasz SP2JAR

Zbigniew SQ2BNW

Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ

Robert SP2ROB i Benedykt SQ2PVB