W warunkach nadzwyczajnych nie zawsze mamy do dyspozycji wystarczającą ilość kosztownych specjalistycznych TRX-ów z fabrycznie wbudowanymi modułami APRS, zaś telefon z systemem Android i jakieś ręczne radio nadające w paśmie 2m, prawdopodobnie będzie nam towarzyszyć w większości sytuacji.

Aplikacja APRSdroid może odegrać bardzo ważną rolę w terenowej łączności kryzysowej w przypadku niedostępności sieci energetycznej, telefonii i Internetu.

Stacje sztabowe lub terenowe węzłowe mogą użyć do wizualizacji ruchu APRS, dedykowanych (z mapami działającymi offline) programów na systemy Windows, Linux (np. DXL – APRSmap) lub Android. Praktyczne zastosowanie aplikacji W2APRS przedstawiłem we wpisach:

komunikaty/kenwood-tm-d710-wizualizacja-aprs-na-urzadzeniach-z-systemem-android/

komunikaty/kenwood-th-d72-wizualizacja-aprs-na-urzadzeniach-z-systemem-android/

W przypadku terenowych jednostek operacyjnych, np. takich jak nasze dwa zespoły: Team M&M: Marcin SQ2DR i Marcin SP2SJ oraz Team B&B: Robert SP2ROB i Benedykt SQ2PVB, wykorzystanie aplikacji APRSdroid OSM Offline Maps, nie ma krytycznego znaczenia, gdyż nawet wersja „googlowa” spełni dobrze swoją rolę, chociaż mapa nie będzie widoczna. Taktycznym zadaniem jest przecież tylko wysłanie radiowo, w najprostszy możliwy sposób i bez specjalnego interfejsu, kilku ramek z dokładną aktualną pozycją zespołu terenowego. Podobnie jak w przypadku polowej transmisji SSTV, do głośniczka telefonu przykładamy mikrofon radia /144,800MHz/ z wciśniętym PTT /maksymalnie na kilka sekund/.

Poniżej kilka przykładów z testów przeprowadzonych wczoraj w Klubie SP2PUT:

Wersję aplikacji APRSdroid skompilowaną specjalnie do współpracy z offline’owymi mapami OSM można pobrać z klubowej strony: APRSdroid_OSM

lub z portalu twórcy programu Georga Lukasa DO1GL:

https://aprsdroid.org/osm/apk

https://aprsdroid.org/download/builds/

Mapę Polski OpenStreetMap można pobrać z klubowej strony: Poland

lub z portalu: Openandromaps

Po rozpakowaniu, plik z mapą Polski należy skopiować do katalogu: /storage/emulated/0/apsdroid.map (w Waszym telefonie ścieżka może się różnić) w pamięci głównej telefonu, gdyż lokalizacja na karcie SD, często powoduje zawieszenie aplikacji.

Poniżej w galerii umieściłem zrzuty ekranu, które powinny rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące konfiguracji aplikacji APRSDroid w wersji do pracy z mapami OSM.

Kodowanie symbolu stacji w postaci SSID obowiązywało od formalnych narodzin APRS podczas konferencji TAPR/ARRL w 1992 roku aż do roku 1998.

Dziś królują ikony i obowiązuje hierarchia kodowania symbolu stacji:
1.    Symbol zawarty w polu informacji (/$ lub \$).
2.    Symbol w adresie przeznaczenia (GPSxyz, GPSCnn, GPSEnn).
3.    SSID.
Na przykład:
SP2ST-9>GPSMV,WIDE:@5309.84N/01754.87E>

Szczegóły umieściłem we wpisie z 2012 roku:

aprs-2/ssid-secondary-station-identification-w-systemie-aprs/

Jak wykazały wczorajsze klubowe próby, przełączenie telefonu w tryb samolotowy, przy włączonym odbiorniku GPS, pozwoli na kilkukrotne wysłanie pozycji w bardzo krótkich odstępach czasu i zapewni skuteczną transmisję ramek do stacji sztabowej, terenowej węzłowej lub lokalnego digi.

 

Życzę wszystkim Pasjonatom APRS udanych testów, a Członków Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej proszę o podzielenie się wnioskami z prób. 🙂  🙂

Sławomir SP2ST