Co  ma wspólnego wymieniona w tytule antena CB z rurą PCV (zaopatrzoną w kawałek drutu). Teoretycznie nic. Jednak jeśli skupimy się na antenach mobilowych na pasma KF – szczególnie na te najniższe pasma pojawiają się wspólny element jakim jest sprawność anteny. Wiele osób szukających możliwości pracy na pasmie 80m rozważa anteny samochodowe jako wyjście awaryjne. Opinie pojawiające się w sieci są na ten temat sprzeczne co do skuteczności takich anten. Jest wiele osób które poniosły klęskę oraz wiele przykładów pracy z mobila z nawet metrowych anten w paśmie 80m z powodzeniem.

Obserwując te dyskusje można zaobserwować kilka wspólnych elementów:

  • większość udanych łączności z mobilami w paśmie 80m występuje w okresie dobrej propagacji (popołudnie, noc, wczesny poranek),
  • sygnały tych stacji są zawsze słabsze od stacji bazowych,
  • radiooperatorzy z mobila pracują mocami minium 50-100W,
  • użyte anteny zamontowane są do karoserii i „masa” anteny połączona jest z „masą” pojazdu,
  • anteny na mobilu są przeważnie antenami helikalnymi.

Co ma to wspólnego z antena Florida z pasma CB ? Ma, i to wiele. Jest to antena helikalna, mocno skrócona w stosunku do długości fali no i często aby się dowołać do korespondenta łatwiej jest zadzwonić z telefonu komórkowego. Typowa antena mobilowa na pasmo 80m lub 40m to podobna konstrukcja czyli rurka lub pręt z izolatora z nawiniętą cewką na całej długości.

Zobaczmy jak wygląda sprawność obu anten za pomocą programu helical3.

Wprowadzając do programu parametry fizyczne anteny (wysokość, średnica, ilość zwojów ) okazuje się że sprawności tych anten jest bardzo niska:

President Florida – 7,8 %

Helikalna antena na pasmo 80m na 2m rurze pcv 1/2 cali – 1%

Sprawność ta jest niestety tylko teoretyczna ponieważ dla uproszczenia przyjęto że rezystancja ziemi (przeciwwagi) jest równa zeru. W praktyce są to wartości od kilku do kilkunastu Ohm – szczególnie gdy zastosujemy mocowanie na podstawie magnesowej. Metalowa obudowa podstawy magnesowej połączona z oplotem kabla tworzy z np. z karoserią pojazdu przeciwwagę jednak pojawiają się dodatkowe straty wynikające z pojemności sprzęgającej – im mniejsza podstawa tym gorsze sprzężenie.

Antena helikalna z przeciwwagą połączoną bezpośrednio 

Zakładając że impedancja ta wzrasta do 10ohm sprawność tych anten spada odpowiednio do 4,4 i do 0,8%. Uwzględniając typowe mocy nadajników dla obu pasm (4W dla CB, 100W dla KF) anteny faktycznie wypromieniowują moc rzędu:

Florida – 0,17W

Helikal na 80m –  0,8W

Efekt jest taki że na skali odbiornika sygnał jest mniejszy nawet o 3,5S (dla helikala 80m) w stosunku do stacji pracującej z anteną pełnowymiarową. Jeżeli dołożymy do tego różnicę w polaryzacji anteny nadawczej i odbiorczej spadek sygnały będzie jeszcze większy.

Podsumowując. Przygotowując małą antenę  helikalną do pracy z bazy lub mobila należy:

  • maksymalnie ją wydłużyć na ile pozwalają na to warunki – wydłużenie halikala do 3 m zwiększa jego skuteczność dwukrotnie – całe 2% 🙂
  • zadbać o nisko-stratne połączenie z przeciwwagą.
  • ustawić ją w polaryzacji takiej jak korespondenci.
  • zastosować drut miedziany o maksymalnie dużej średnicy.

0 komentarzy

Dodaj komentarz