Akademicki Klub Krótkofalowców SP2PUT będzie aktywny w eterze pod znakiem SN0ENI w ramach Akcji Dyplomowej „Wojskowy Sprzęt Łączności”.

Akcja jest lekcją historii o zapomnianym, dawnym sprzęcie łączności, zwłaszcza o pierwszych polskich, wojskowych radiostacjach okresu międzywojennego oraz oddaniem hołdu ich konstruktorom i żołnierzom, którzy z nich korzystali podczas II wojny światowej. Ze względu na decydujące znaczenie dla przebiegu tej wojny, czcimy też ogromny dorobek polskich kryptologów, stąd nawiązanie do maszyny szyfrującej ENIGMA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydawcą dyplomów jest SP OTC pod patronatem Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców przy współudziale Wydziału Łączności ZG LOK.

Akcja polega na nawiązaniu łączności z następującymi stacjami okolicznościowymi w okresie od 01.09.2017 r. do 06.10.2017 r. /78 rocznicy wybuchu wojny do ostatniej bitwy Wojska Polskiego w 1939 r. pod Kockiem/:

SN0NONE – (SP3KQV – Radiostacja N1- użyta podczas bitwy nad Bzurą)

SN0NTWO – (SP3LD – Radiostacja N2 – obrona Helu)

SN0RKD – (SP5WWL – Radiostacja RKD – Obrona Warszawy)

SN0AP – (SP8ZBX – Radiostacja AP – bitwa pod Mokrą)

SN0BP – (SP2PMW – Radiostacja BP – obrona Westerplatte)

SN0OSB – (SP3KWA – Odbiornik OSB – obrona Wizny)

SN0ENI – (SP2PUT – maszyna ENIGMA – Pyry k. Warszawy, Bletchley Park)

     Dyplomy wydawane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Warunkiem uzyskania jest przeprowadzenie co najmniej 3 łączności, różniących się pasmem lub emisją z jedną z wymienionych stacji na dowolnych pasmach KF emisjami CW, SSB, AM lub DIGI. Nie będą zaliczane łączności typu „cross band” i „cross mode”. Łącznie w akcji można zdobyć 7 dyplomów.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres spotc@spotc.pzk.org.pl

Przyjmowanie zgłoszeń ostatecznie upływa po roku od zakończeniu akcji, w dniu 6 października 2018 r.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz