Academical Emergency Communications Network  ASLK

AKADEMICKA  SIEĆ  ŁĄCZNOŚCI  KRYZYSOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej działa zgodnie z przepisami prawa, Statutem PZK oraz Statutem Klubu SP2PUT na podstawie Regulaminu.

Koordynatorem Akademickiej Sieci Łączności Kryzysowej jest Kolega Grzegorz SQ2RBYsq2rby[at]wp.pl

Regulamin

  1. Akademicka Sieć Łączności Kryzysowej (ASŁK) to Członkowie i Sympatycy Klubu oraz inni Krótkofalowcy, którzy chcą nieść pomoc w przekazywaniu ważnych informacji w sytuacjach kryzysowych.
  2. Zadaniem ASŁK oraz głównym jej celem jest organizowanie systemu łączności awaryjnej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł zasilania pomiędzy krótkofalowcami a jednostkami zarządzania kryzysowego oraz innymi podmiotami realizującymi zadania ratunkowe i ochronne w czasie zdarzeń kryzysowych.
  3. Działalność ASŁK ma charakter wolontariatu; nasze działania stanowią wyłącznie dodatkowe źródło informacji dla służb, z którymi współpracujemy.
  4. ASŁK działa na obszarze objętym zasięgiem radiowym (w paśmie 2 metrów) stacji klubowej SP2PUT.
  5. ASŁK ściśle współpracuje z SPEmCom działającym w strukturze Polskiego Związku Krótkofalowców.
  6. Członkiem ASŁK może zostać każdy, kto posiada aktualne Pozwolenie Radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej oraz wyraża wolę aktywnego udziału w działaniach ASŁK zarówno w czasie ćwiczeń jak i w czasie trwania zdarzeń mających charakter kryzysu, klęski żywiołowej czy katastrofy.

 

Przybliżony zasięg radiostacji klubowej SP2PUT w paśmie 2m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OGŁASZANIA STANU GOTOWOŚCI ASŁK

  1. Stan gotowości ASŁK ogłasza Koordynator sieci.
  2. Do ogłoszenia stanu gotowości mogą zostać wykorzystywane następujące środki:

– komunikat na częstotliwości 144.950MHz (stacja pogodowa SR2WX),

– wiadomość email/sms do członków ASŁK,

– komunikat na częstotliwości 145.525MHz.

 

Korzystamy z następujących częstotliwości:

Zakres HF
– 3.760 MHz LSB
– 7.110 MHz LSB
– 14.300 MHz USB
– 18.160 MHz USB
– 21.360 MHz USB

Zakres VHF/UHF
– 145.500 MHz FM
– 433.500 MHz FM

145.525MHz FM – „częstotliwość klubowa”

 

Regulamin do pobrania:

Regulamin_ASŁK